Výsledky akciové společnosti HOCHTIEF CZ za rok 2015

Akciová společnost HOCHTIEF CZ dnes vydala auditovanou účetní závěrku společnosti sestavenou podle českých účetních standardů ke dni 31. prosince 2015.

Společnosti se podařilo dosáhnout nezdaněného zisku ve výši 89 mil. Kč, což je výsledek přibližně srovnatelný s rokem 2014 (ve srovnání s rokem 2013 se však jedná o více než dvojnásobný nárůst). Výkony společnosti vzrostly o půl miliardy z 5,1 mld. Kč v roce 2014 na 5,6 mld. Kč v roce 2015. Za zmínku stojí i hodnota vlastního kapitálu, který dosahuje k 31. 12. 2015 1,067 miliardy korun. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců společnosti v roce 2015 dosáhl úrovně 1091 zaměstnanců.

Rok 2015 považuji za úspěšný, jelikož společnost stabilizovala svou dobrou výchozí pozici z roku 2014 ve všech klíčových indikátorech. Významně jsme posunuli vpřed i v rozvoji našeho podnikání na slovenském stavebním trhu, kde jsme úspěšně založili naši dceřinou společnost HOCHTIEF SK. Za úspěch považuji i naše další pronikání do segmentu výstavby železniční infrastruktury.

Pro rok 2016 plánujeme další vylepšení naší tržní pozice v České republice a pokračující růst na slovenském stavebním trhu. Mezi cíle letošního patří i rozšiřování portfolia klíčových klientů např. o klienty z automobilového průmyslu,“ uvedl člen představenstva zodpovědný za ekonomiku Jörg Mathew.

Souhrn základních ekonomických ukazatelů společnosti za rok 2015

                                                                   v mil. Kč

Výkony

5 624

Zisk před zdaněním

89

Čistý zisk

50

Aktiva celkem

3 347

Vlastní kapitál

1 067

 

Podrobné hospodářské výsledky a auditovaná účetní závěrka budou zveřejněny ve výroční zprávě společnosti za rok 2015.

Výroční zpráva bude k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti HOCHTIEF CZ na adrese www.hochtief.cz.