Výkon akciové společnosti HOCHTIEF CZ vzrostl za loňský rok o 17%

6.6.2014

Michal Talian

Akciová společnost HOCHTIEF CZ letos s předstihem vydala auditovanou účetní závěrku společnosti sestavenou podle českých účetních standardů ke dni 31. prosince 2013.

Z auditovaných výsledků je patrné, že společnost splnila plánovaný obrat i zisk. „V roce 2013 jsme dosáhli výkonu ve výši 4,809 miliard korun, ve srovnání s rokem 2012 se tedy jedná o 17% nárůst,“ komentuje příznivé výsledky generální ředitel a předseda představenstva HOCHTIEF CZ Tomáš Bílek.

V situaci, kdy oba hlavní segmenty stavebnictví, pozemní i dopravní stavitelství, charakterizuje díky nízkému objemu zakázek vysoká konkurence, která stlačuje ziskové marže na minimum, se společnosti podařilo dosáhnout nezdaněného zisku ve výši 40 mil. Kč. Za zmínku stojí i hodnota vlastního kapitálu, který je k 31. 12. 2013 na úrovni 1,004 miliardy korun. Peníze a peněžní ekvivalenty se navýšily o 109 % na 435 milionů korun.

„Dořešení nedokončené výroby u rozpracovaných stavebních projektů, zejména u stavby Metro – Prodloužení trasy V. A. Dejvická – Motol v hodnotě 372 milionů korun a tunelu Blanka v hodnotě 74 milionů korun, dává šanci na další významné posílení likvidity společnosti. Zásoba práce ve výši 5, 624 miliard korun indikuje povzbudivou zajištěnost pro nadcházející období,“ doplnil ekonomický ředitel a člen představenstva HOCHTIEF CZ Jörg Mathew. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců společnosti v roce 2013 byl 1075 zaměstnanců.

Za významný okamžik loňského roku považujeme odsouhlasení a zahájení prací na projektu výstavby Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Praze, který bude HOCHTIEF CZ realizovat ve sdružení se svými partnery. Mezi důležité projekty dokončené v loňském roce se řadí projekty Rekonstrukce tramvajové tratě Poděbradská v Praze, Centrum diagnostiky zoonóz Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně či dokončení výrobní haly Kiekert v Přelouči. V loňském roce jsme mimo jiné zahájili projekty rekonstrukce Národní kulturní památky Hospital Kuks a kláštera Broumov nebo výstavbu nové budovy Výzkumného a šlechtitelského ústavu v Holovousích.

Na konci roku 2013 rozšířil řady představenstva společnosti nový člen Ing. Tomáš Koranda, který zároveň zastává funkci výkonného ředitele společnosti.

 Souhrn základních ekonomických ukazatelů společnosti za rok 2013

                                                                   v mil. Kč

Výkony

4 809

Zisk před zdaněním

40

Čistý zisk

21

Aktiva celkem

3 854

Vlastní kapitál

1 004

 Podrobné hospodářské výsledky a auditovaná účetní závěrka budou zveřejněny ve výroční zprávě společnosti za rok 2013 ve čtvrtek 12. 6. 2014. 

Akciová společnost HOCHTIEF CZ patří ke špičkám v oboru stavebnictví. HOCHTIEF CZ zaměstnává 1 100 pracovníků, kteří realizují stavby v segmentech stavebního trhu celé České republiky. Jde o bytovou, občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury. Finanční stabilita a nejmodernější technologie HOCHTIEF CZ představují spolehlivou a důvěryhodnou značku. Společnost HOCHTIEF CZ vykázala v obchodním roce 2013 obrat 4,8 miliardy korun. 

HOCHTIEF CZ je od roku 1999 součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF AG, spolupracuje s jejími pobočkami z Evropy i ze zámoří. Více informací naleznete na www.hochtief.cz a www.hochtief.com.