Vítkovický stadion je připraven k přivítání světových hvězd

Společnost HOCHTIEF CZ, která provádí II. etapu rekonstrukčních prací na vítkovickém stadionu, v závěru minulého týdne dočasně předala stadion do rukou investora. V rámci dohodnutého harmonogramu se společnost HOCHTIEF CZ totiž musela zavázat, že rekonstrukce nenaruší konání letošní Zlaté tretry dne 26. května 2015. Stadion je tedy ještě před dokončením posledních fází rekonstrukce připraven na nové útoky na světové rekordy. Sprinter Usain Bolt již před časem uvedl, že se na svůj sedmý start na Tretře těší a závod na nově zrekonstruovaném stadionu ho motivuje k dosažení co nejlepšího výsledku.

„Harmonogram prací je z důvodu konání atletického mítinku velmi napjatý a značně náročný na zajištění logistiky výstavby. Předávání staveniště investorovi ještě v průběhu výstavby a jeho následné opětovné převzetí dodavatelem stavebních prací totiž není obvyklé. Nicméně vhodnou koordinací jednotlivých prací a nasazením našich nejlepších výrobních kapacit se nám podařilo dostát svým časovým závazkům a stadion předat investorovi ve stavu, který umožňuje bezproblémové konání Zlaté tretry,“ uvedl vedoucí projektového týmu HOCHTIEF CZ Ing. Daniel Motyčka.

Součástí druhé etapy oprav vítkovického stadionu, která by měla být dokončena v září letošního roku, je zastřešení severního a jižního oblouku tribun, modernizace sociálního zařízení, bufety a zázemí pro tiskové centrum. Výsledkem první etapy byla zbrusu nová krytá tribuna pro více než pět tisíc sedících diváků, inovovaný tartanový povrch či vstup na stadion. Po celkové rekonstrukci tak stadion získá 15 275 plně zastřešených míst včetně 40 míst pro tělesně postižené.

Moderní areál, který již několik let hostí světový atletický mítink Zlatá tretra, pak bude od září 2015 připraven mimo jiné i na fotbalové zápasy domácího i mezinárodního charakteru. Po skončení letošního atletického mítinku bude stadion předán zpět společnosti HOCHTIEF CZ, která pak do září 2015 provede zbytek rekonstrukčních prací.