Veletrh specificky odráží situaci oboru

18.9.2003

Admin

Doktor Jan Novotný stál u zrodu veletrhu FOR ARCH a nechyběl ani jednoho ze čtrnácti ročníků. Proto jsme se ho mohli zeptat: 

Jak se vyvíjí veletrh FOR ARCH z hlediska odborných trendů? 
To je dost složitá otázka. Obecně vzato: veletrh jako komunikační médium specifickým způsobem odráží momentální situaci toho kterého oboru, kopíruje, řekl bych, že s určitým předstihem, panující či nastupující trendy. Vzpomeňme si, čím byl FOR ARCH v letech svých začátků - první a jedinou platformou u nás, na níž se architekti, projektanti i stavbaři seznamovali s novými výrobky, materiály, technologiemi, které se u nás začaly uplatňovat po roce 1990. 

Zároveň však byl i místem prvních veřejných vystoupení, mnoha nových firem i zahraničních subjektů. Postupně se, určitým znormálněním trhu s informacemi i výrobky a materiály jako takovými, začala jeho role proměňovat. Návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti už nechodili tehdy do Paláce kultury s pocitem, že zůstanou před některými novinkami stát s otevřenými ústy, ale hodnotili kritičtěji, rozpoznávali kvalitu od nekvality, vybírali si. 
Dnes už je situace diametrálně odlišná. Z obecného pohledu se veletrhy kromě trvající prezentace novinek, ať už v oblasti výrobků, technologií nebo celých systémů, stávají stále více místem setkávání odborníků, vyhledávaným místem kontaktů face to face. Kromě expozic samých nabývají stále většího významu doprovodné programy, které se stávají nositeli hlavních či zdůrazněných témat na jednotlivých veletrzích vyhlašovaných. 
Ovšem jedno zůstává, kromě tradičních vystavovatelů vyhledávají veletrh nově vzniklé firmy, protože nutně potřebují předvést se široké odborné veřejnosti. A řekněte - existuje pro to nějaká lepší platforma než odborný veletrh? 
A lze vysledovat i další zajímavý trend - vystavující firmy si velice pečlivě vybírají, na který veletrh půjdou a pak ale dokáží věnovat přípravě své expozice skutečně odpovídající pozornost. Nemám teď na mysli právě bombastické stavby stánků, patrové expozice apod., ale spíše kvalitní přípravu personálu expozic. 
Návštěvníci jsou velmi nároční, nestačí jim povrchní textové informace na panelech, umí se konkrétně zeptat a logicky požadují konkrétní odpovědi o technických, provozních a dalších detailech. Vystavovatelé také dokáží odlišit odborného a laického návštěvníka, třídí podávané informace. Tomu právě ABF na veletrhu FOR ARCH vychází už od loňska vstříc: zavedli jsme systém karet PGC - Professional Golden Card, což je označení stavebních odborníků se jménem i profesí. Na základě naší dohody s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vybavujeme těmito kartami její členy, ale také pedagogy vysokých škol apod. Zájem je veliký a ohlas vystavovatelů jednoznačně pozitivní. 

Jaký bude letošní FOR ARCH z hlediska struktury vystavovatelů? 

Na veletrhu budou odpovídajícím způsobem zastoupeny všechny stavební obory. A z těch, které sahají na zlatou jsou to určitě výplně otvorů, tedy okna, dveře, vrata. Obě haly, č. 3 a č. 5, vyčleněné pro tuto komoditu, byly už začátkem srpna beznadějně vyprodány a vršily se nám firmy na čekačce. 
Rozsáhlými expozicemi se také představí firmy z oboru stavebních materiálů a krytin, jako je TONDACH, WIENERBERGER Cihlářský průmysl, BRAMAC, KB Blok a mnoho dalších. 
Opět letos najdeme na veletrhu i společnou expozici gigantů českého stavebnictví - na začátku haly číslo 2 se na téměř 300 m2 představí METROSTAV, SKANSKA CZ, HOCHTIEF-VSB a ŽS BRNO. Tyto firmy přijaly společnou expozici jako moderní formu prezentace a je to také zajímavý výraz spolupráce podniků, které jinak jsou pochopitelně konkurenty. Na FOR ARCHu zvolily trochu jiný úhel přístupu založený na prioritě prezentace stavební výroby jako svébytného a významného oboru. 
Pozitivní určitě je, že každoročně zaznamenáváme vzrůst počtu firem z oboru vytápění, technického zařízení budov a úspor energií, tentokrát je těmto komoditám vyčleněna valná část haly č. 6. 
Pozoruhodný je ovšem i zájem firem z oblasti tvorby interiérů budov, přispělo k tomu jistě i to, že jsme je po zkušenostech z let minulých přesunuli do haly č. 2. 
Na veletrhu se představí firmy z patnácti zemí. Největší je, už tradičně, účast německých firem, a to jak individuálními expozicemi tak i velkou společnou expozicí pod názvem GERMANY, na níž přispělo firmám německé ministerstvo hospodářství. FOR ARCH má prostě ve světě zvuk. 
Zmínit musím také společnou expozici Řemeslnické komory Saska, naší Hospodářské komory a Hospodářské komory Polska, které v hale č. 6 představí nejen firmy, ale budou i poskytovat informace o možné kooperaci. Z Drážďan dokonce přijede na veletrh autobusový zájezd. 
Úplnou premiéru budou mít na veletrhu firmy ze Španělska, z Andalusie, bude jich sedm ve společné stometrové expozici v hale č. 2. Stejně tak budeme moci spatřit stánky firem z Řecka, Turecka, Jihoafrické republiky a dalších zemí. 
S tímto tématem však ještě souvisí i Česko-německý a Česko-francouzský den, kdy bude výjimečná příležitost ke kontaktům s podnikatelskými subjekty z těchto zemí. Obě tyto akce organizujeme společně s příslušnými smíšenými obchodními komorami. 

Co pro vás osobně bylo letos při přípravě veletrhu nejobtížnější? 

Když člověk něco dělá rád, tak těch obtíží zase tolik není. Ale asi to byl okamžik, kdy jsem od jednoho potenciálního vystavovatele dostal otázku, zda letos vůbec veletrh bude, že slyšel z dobře informovaných míst, že firmy nemají zájem. To pak člověk začne přemýšlet, kdo že to asi má zájem na šíření takovýchto dezinformací a z těch úvah není právě dobře na duši. Ovšem stačilo přivést onoho člověka k půdorysům výstavních hal a bylo po pochybnostech. Tvar a velikost plochy, kterou by chtěl, už tam volné prostě nenašel. 
Někdy je také dost obtížné vysvětlovat některým lidem, kteří byli na FOR ARCHu a na letňanském výstavišti naposledy před čtyřmi pěti lety, že už to vše vypadá zcela jinak, než v úplných začátcích nového výstavního areálu. 

Co se tedy změnilo v PVA alespoň za poslední rok? 

Je toho myslím dost. S tou nejmarkantnější změnou se setkají vystavovatelé i návštěvníci ještě dost daleko před branami areálu. Budou totiž přijíždět po nové čtyřproudové komunikaci, která navazuje kruhovým objezdem a mimoúrovňovou křižovatkou na Pražský okruh a systém okolních komunikací. Přímo před výstavištěm je také nová zastávka MHD, kde zastavuje 14 autobusových linek! Přesto bude v opět v provozu tradiční veletržní linka č. 758 od stanic metra Českomoravská a Vysočanská. Pokud jde o vlastní výstaviště, pak byla kompletně dokončena rekonstrukce haly č. 1, rekonstruována byla i čela haly č. 2, hala č. 3 je zateplena a má pevnou podlahu, vyrostla nová hala č. 4, která bude při FOR ARCHu sloužit jako gastronomické centrum, proměnily se venkovní prostory, přibyla sociální i stravovací zařízení. 

Na co se těšíte nejvíce? 

Až se v úterý 23. září v deset hodin otevřou brány výstaviště a my přivítáme toho úplně prvního. Loni to mimochodem byl stavební inženýr z Olomouce, který je pravidelným návštěvníkem veletrhu. Svědčí to jen o tom, že FOR ARCH patří celé republice, že přitahuje nejen vystavovatele, ale i návštěvníky. V posledních pěti letech neklesl jejich počet pod sto tisíc...