V Řevnicích vznikne průmyslová zóna

21.2.2006

Admin

Řevnice u Prahy se také jako již jiná místa České republiky dočkají své průmyslové zóny – ta řevnická dostane název Cihelna. Nejdříve je ale zapotřebí připravit pro ni infrastrukturu a komunikace, pak teprve se začnou stavět jednotlivé haly a další objekty.

V Řevnicích bude HOCHTIEF VSB provádět rekonstrukci vozovek, chodníků a vjezdů, kanalizace a vodovodu. Investorem projektu je město Řevnice, s financováním mu ale z 80 procent pomůže také Evropská unie prostřednictvím programu Phare, který podporuje rozvoj podnikatelské infrastruktury. 

Projekt realizuje divize 5, pod vedením stavbyvedoucího Františka Filce mladšího. Během rekonstrukce budou upraveny stávající komunikace nebo budou vybudovány zcela nové - od nich povedou vjezdy např. ke garážím a dalším objektům. Část stavebních objektů je již obsazena firmami, po vybudování infrastruktury a komunikací se počítá s tím, že volná místa budou nabídnuta dalším zájemcům o podnikání. 

Kanalizační systém území bude odvádět odpadní vody areálem průmyslové zóny Cihelna, jeho objekty a provozy do nově projektované splaškové kanalizace. Také vodovod dozná rekonstrukce, budou ale dobudovány i nové domovní přípojky. Přes místní potok povede potrubí po rekonstrukci mostu v ocelové chráničce a bude tepelně izolováno. Po rekonstrukci vodovodu se výrazně zvedne tlak vody v připojených nemovitostech, a tím se zvýší komfort bydlení jejich obyvatel. Původní vodovod z let 1932 – 1936 trpí značnou poruchovostí, a tak už nemohl stačit vyšším nárokům užívání.