V Bezděčíně u Mladé Boleslavi vznikne nový logistický areál

26.11.2006

Admin

Pro investora UNO - Stavební bytové družstvo staví od října letošního roku divize nový logistický areál. Bude stát na jižním okraji Mladé Boleslavi u městské části Bezděčín, v Západní zóně. Současný investiční záměr areálu představuje čtyři haly s administrativními prostorami, vrátnici areálu, místní příjezdové a areálové komunikace, včetně inženýrských sítí. Akciová společnost HOCHTIEF VSB zajišťuje výstavbu dvou hal a infrastrukturu. Realizace této části projektu by měla být dokončena do konce června příštího roku.

V halách s pracovním označením H1 až H4 budou skladovány a montovány drobné kovové výrobky, uložené v kovových kontejnerech. 

První dvě haly budou mít dvojnásobnou délku oproti zbývajícím dvěma menším objektům. Šířka všech lodí i architektonicky-dispoziční řešení zůstanou stejná. Vnitřní prostor hal nebude mít žádné členění. Do nároží každé z nich budou vestavěná jednopodlažní zázemí pro zaměstnance, členěná na administrativní prostory a šatny se sociálním zázemím. Vestavba je pro všechny haly dispozičně a rozměrově shodná. Je navržena tak, aby ji bylo v budoucnosti možné rozšířit, s ohledem na dvousměnný provoz. 

V hale H2 bude také umístěno stanoviště pro dobíjení vysokozdvižných vozíků, potřebných v celém areálu. Ostatní stavební objekty budou zajišťovat provoz budoucího areálu – tj. jejich dopravní obslužnost, zásobování energiemi, odkanalizování a ochranu. 

Všechny haly budou z ocelové konstrukce, uvnitř podepřené železobetonovými prefa sloupy. Založené budou na monolitických železobetonových pilotách. Obvodový zateplený plášť bude tvořen sendvičovými panely kotvenými na paždíky z ocelových profilů, alternativně bude řešen jako bezpaždíkový – tj. skládaný z C profilů s vloženou tepelnou izolací z minerální vaty a vnějším pláštěm z trapézového plechu. 

Součástí projektu jsou komunikace a parkoviště se zpevněnými plochami pro kamiony, čekající na místo u nakládací rampy. Projekt pamatoval i na parkoviště pro osobní automobily. Po dokončení stavební části bude prostranství areálu dokončeno sadovými úpravami.