Ústí nad Orlicí má moderní tělocvičnu s horolezeckou stěnou

4.9.2007

Admin

Dokončenou tělocvičnu s horolezeckou stěnou předala první den školního roku 2007/2008 v pondělí 3. září akciová společnost HOCHTIEF CZ jejímu provozovateli, SOŠ a SOU automobilní v Ústí nad Orlicí. Termín zhotovení stavby byl stanoven na 15. srpna letošního roku, po něm následovala 17. srpna kolaudace. Stavba byla tedy dokončena ve stanoveném termínu.

Slavnostního předání se zúčastnila radní Pardubického kraje Marie Málková, Mgr. Karel Peška, vedoucí odboru školství Pardubického kraje, ředitel školy Ing. Petr Vojtěch, ředitel provozu Pardubice divize Čechy akciové společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Bedřich Ježek jako zástupce dodavatele stavby a řada dalších hostů. 

Součástí programu bylo přestřižení pásky jako symbol zahájení provozu tělocvičny a krátký kulturní program. Během něho vystoupilo trio AEROBIC z Letohradu, skupina scénického tance C-DANCE, hosté se také podívali na ukázky bojového umění skupiny z Ústí nad Orlicí. Vrcholem představení ale bylo vystoupení krasojezdkyně Martiny Štěpánkové-Trnkové, trojnásobné mistryně světa, mnohonásobné mistryně ČR a držitelky šesti dalších medailí. 

Na základě tendru vypsaného Krajským úřadem Pardubického kraje, ve kterém nejlépe uspěla akciová společnost HOCHTIEF CZ, byla 1. září loňského roku zahájena stavba tělocvičny o celkové zastavěné ploše 965 m2 a obestavěném prostoru 8800 m3. 

Projekt byl realizován pro Střední odborné učiliště automobilní Ústí nad Orlicí, které zajišťuje výuku v autoopravárenských a souvisejících oborech. Škola má téměř 600 žáků, pro které chtělo její vedení zajistit vlastní tělocvičnu a zároveň nabídnout dalším 150 ubytovaným žáků možnosti pro mimoškolní aktivity. 

Škola se nachází mezi řadovou zástavbou a čtvrtí rodinných domů. Po dokončení betonového skeletu založeného na patkách a pasech a po vyzdění obvodového pláště se pod plochou střechou začala budovat velká tělocvična, s rozměry 18 x 30 m a výškou 7,5 m, a malá tělocvična velká 6 x 30 m. Součástí projektu byla i výstavba sociálního zařízení, nářaďovny, šatny a kabinetu učitele. 

Tělocvična je vybavena nejmodernějším nářadím a technikou. V propojovacím krčku mezi školou a tělocvičnou je vybudována moderní horolezecká stěna, která se svými parametry příliš neliší od přírodních podmínek.