Účetní rok 2003: všechny divize HOCHTIEF si razí cestu vpřed

30.3.2004

Admin

Nárůst výkonů se blíží 41 procentům 
Zisk před zdaněním vzrostl o 32 procent 
Zajištěnost zakázky celé skupiny ve výši 16.5 miliardy EUR představuje nový rekord 
Investoři na celém světě odměňují strategii a vítězné tažení 

15.března 2003 HOCHTIEF oznámil impozantní výsledky roku 2003. Výkony (EBITA) rekordně vzrostly o 41% na zhruba 220 milionů EUR (v r. 2002 téměř 157 mil.EUR) a zisk před zdaněním (EBT) vzrostl o 32% na zhruba 160 milionů EUR (v r. 2002 téměř 121 mil. EUR). Burzovní trhy si povšimly a zareagovaly na skutečnost, že podíl společnosti HOCHTIEF na indexech MDAX a Dow Jonesově stavebním indexu se během roku zvýšil o 77% a několikanásobně překročil měřítko. 
“Splnili jsme předpovědi a sliby posledních let. HOCHTIEF znovu ukázal svou moc a inovační sílu. To je významné pro investory celého světa”, řekl předseda představenstva HOCHTIEF AG Dr. Hans-Peter Keitel. 

Zlepšené postavení firmy HOCHTIEF na burze je možná díky dobrým výkonům celé skupiny v roce 2003: zajištěnost zakázky ve výši 16.5 miliardy EUR představuje nový rekord – zvýšení o 17% ve srovnání s rokem předchozím a to navzdory nepříznivému vývoji kursu amerického dolaru. 
Nové zakázky, v objemu okolo 14.4 miliardy EUR téměř dosáhly úrovně předchozího roku. Se zohledněním vlivu směnných kursů vzrostly o cca 8.6 % na 15.7 miliardy EUR. 

Nasmlouvané zakázky za skupinu, v úrovni cca 11.5 miliardy EUR, poklesly ve srovnání s číslem loňského roku o 10%. Se zohledněním vlivu směnných kursů se číslo přiblížilo zhruba 12.7 miliardy EUR, téměř na úroveň předchozího roku. 

Daňové zatížení, jako procento ze zisku se zvýšilo z 25.4% na 52%, což snížilo výši zisku po zdanění o dobrých 15% na 77 milionů EUR. Konsolidovaný čistý zisk za rok 2003 dosáhl asi 16 mil.EUR. V porovnání s číslem za rok 2002 ve výši 43 mil. EUR, šlo o pokles z důvodů daní a zvýšení úroků. 

Pět divizí skupiny HOCHTIEF vykázalo velmi pozitivní čísla: v USA dosáhl objem nových zakázek a zajištěnosti zakázky u dceřiné společnosti Turner rekordní výše všech dob, měřeno v amerických dolarech. Divize Asie-Pacifik rovněž vykázaly rekordní zajištěnost zakázky a vysoce úspěšný obchodní rok. 
Divize HOCHTIEF Europe pohodlně dosáhl svých plánovaných ukazatelů a vrátil se do černých čísel se ziskem před zdaněním ve výši více než 10 mil. EUR. I provozní příjmy divize byly kladné. Divize Development se držela svého stabilního trendu za těžkých provozních podmínek. HOCHTIEF Air Port uzavřel rok 2003 s podstatným nárůstem provozních příjmů. 

Impozantní výsledky a posílení pozice HOCHTIEF na burze založily příznivé podmínky pro prodej podílu majoritního vlastníka, firmy RWE, ve výši 56.1% ke dni 25.2.2004. Ve zrychleném modelu procesu byly 32.6 milionů akcií HOCHTIEFu prodány za pouhé tři hodiny. Nabízená cena byla čtyřikrát překročena. Dalších 6.7 milionů akcií bylo zadrženo za účelem kapitalizace po dobu tří let. Pro HOCHTIEF to znamená potvrzení práce společnosti za několik posledních let a počátek nové éry podnikání. 
“Udělali jsme velký skok vpřed co se týká provozních příjmů za rok 2003, obzvláště když zvážíme pozitivní jednorázové položky v číslech roku 2002. Finanční investoři celého světa to postřehli a okamžitě do firmy investovali. My sami jsme přispěli tvrdou prací, která nám přinesla novou mezinárodní strukturu vlastníků a novou zahajovací pozici. HOCHTIEF se na tuto situaci léta připravoval. Nyní pečlivě využijeme nových možností, které tato situace představuje”, říká předseda představenstva HOCHTIEF Dr. Hans-Peter Keitel. 

V roce 2004 očekává HOCHTIEF nasmlouvané zakázky a příjmy v úrovni vyšší než v předchozím roce, za předpokladu, že světová ekonomika a směnné kursy se budou vyvíjet tak, jak se v daném okamžiku očekává.