Ubytování personálu ustoupí hladovým studentům

12.5.2006

Admin

Projekt rekonstrukce objektu stravovacího zařízení ve výcvikovém středisku Albeř UK Praha u rybníka Osika zahájí realizaci od června letošního roku HOCHTIEF VSB divize 1, provoz 1 pod vedením Ing.Františka Boháče. Novostavba stravovacího zařízení pro investora UK Praha – Správa budov a zařízení – zkvalitní podmínky pro studenty celé univerzity, jiných vysokých škol a ostatních rekreantů. Hodnota zakázky je téměř 19 miliónů korun.

V objektu vznikne nová kuchyně s jídelnou a nezbytným zázemím pro obsluhu i strávníky. Prostorové a technické vybavení kuchyně tak umožní přípravu 350 jídel denně, kapacita jídelny bude 120 míst k sezení. 
Součástí stravovacího objektu budou dvě nové zastřešené terasy o celkové výměře 265 m2 určené k venkovnímu stravování. 

Současné kuchyňské provozy jsou v budově, která nevyhovuje normám Evropské unie a již několik let dosluhuje. Půdorysné rozměry nového dvoupodlažního objektu, který bude částečně podsklepený, jsou 30,7 x 21,2 m. Budova bude postavena klasickou technologií z cihelného zdiva s železobetonovou montovanou stropní konstrukcí. První fáze zahrnuje demolici objektu, kde byl původně ubytován personál. Druhá fáze výstavby zahrnuje výstavbu vlastního stravovacího zařízení. Současně se stravovacím objektem se po rekreační sezoně provede demolice původní kuchyně a na jejím místě se vybudují zastřešené terasy. 

Projekt bude dokončen a předán investorovi v dubnu 2007. Studenti se tak dočkají kvalitních podmínek pro stravování – po celodenním náročném výcviku je jistě ocení.