Tisková konference HOCHTIEF VSB a.s.

27.4.2004

Admin

Ve středu 9.června 2004 se od 12 hodin uskuteční tisková konference HOCHTIEF VSB a.s., v prostorách hotelu Olympik, Invalidovna 138, Praha 8, za účasti představenstva společnosti. Na akci byli pozváni zástupci médií, se kterými je naše firma v kontaktu. Na programu konference budou uvedeny závěry z řádné valné hromady, ekonomické výsledky firmy za poslední období, informace o realizovaných a nově připravovaných projektech, pozice firmy po vstupu naší země do EU a novináři budou mít šanci klást případné další dotazy vedoucím představitelům naší firmy. Akce bude zakončena obědem. Propagační materiály a organizaci akce zajistí útvar PUBLIC RELATIONS ve spolupráci s tiskovou mluvčí.