Tábor dostane novou kotelnu

4.10.2006

Admin

Pro teplárnu Tábor staví HOCHTIEF VSB, divize 1, provoz 1, novou kotelnu. Práce byly zahájeny v červenci letošního roku a jejich dokončení se plánuje na říjen 2007.

Na místě staré kotelny vznikne nový objekt pro uložení kotle na železobetonové základové desce, podložené železobetonovými pilotami do hloubky cca 7 m. Objekt bude mít ocelovou konstrukci s příhradovými vazníky a nosnými prvky pro střešní plášť. Střecha bude z trapézového plechu. Lehký obvodový plášť bude z kovových profilů, vyplněných minerální plstí, doplněný podle potřeby sendvičovými panely. Příčky a dozdívky budou z klasických cihel.

Vedle kotelny bude postaveno také její příslušenství, kde bude umístěna kompresorová stanice, strojovna, zásobníky na uhlí a vápence a prostor zauhlování. 

Dalším novým objektem bude přístavba pro turbogenerátor ležící na severní straně kotelny a přístavba pro vzduchovou kondenzaci. Nový bude také objekt pro čištění spalin a umělý tah. Součástí projektu budou tři válcová stojatá ocelová sila pro ukládání popílku a objekt s transformátorem a kabelovým prostorem. 

V areálu teplárny se počítá s vybudováním silničního okruhu z betonu a asfaltu. Před započetím prací bylo nutné vybudovat nové přeložky veškerých sítí (parovodu, vodovodu, kanalizace, vysokého i nízkého napětí a sítí slaboproudu).