Světové filmové dědictví dostane nový příbytek

5.3.2015

Smlouvu na výstavbu nového depozitáře Národního filmového archivu (NFA) 5. března 2015 podepsali jeho zástupci s dodavatelskou společností HOCHTIEF CZ. Úložiště za více než 100 mil. Kč vyroste ve středočeské obci Hradištko. Stavět se začne v půlce března.

Jedna z nejstarších a nejuznávanějších institucí svého druhu se přestěhuje do nového, čtyřpodlažního objektu, který bude sloužit především jako depozitář pro filmové archiválie. Součástí objektu bude i administrativní zázemí. Stavbaři ze společnosti HOCHTIEF CZ zde zbudují rozměrné skladové prostory, které budou konstantně temperovány na teplotu - 5 °C. Sklady budou vybaveny pojízdním regálovým systémem, který umožní efektivní využití vzniklého prostoru. Nový archiv se bude nacházet na parcele stávajícího depozitáře z 90. let a jeho exteriér novostavby bude opatřen architektonickými prvky převážně v mírných barevných kombinacích.

„Vážíme si, že můžeme pro Národní filmový archiv realizovat zcela nový moderní objekt, který umožní archivu nadále odvádět kvalitní práci a podpoří tak uchovávání a rozšiřování sbírky našeho filmového bohatství. Jsme rádi, že se tak také staneme součástí významné části naší historie,“ uvedl člen představenstva společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Tomáš Koranda.

NFA se nestará pouze o archivaci filmových materiálů, podílí se i na vědecké a výzkumné činnosti, zlepšování procesů archivace a v neposlední řadě se věnuje vydávání publikací. Pro své historické znalosti a kvality v oboru nepůsobí pouze na našem území, ale jeho činnost přesahuje daleko za hranice České Republiky, a to ať historickou i soudobou spoluprací s jinými zeměmi, anebo při organizování a účasti na mezinárodních festivalech a konferencích.

"Filmový materiál je prokazatelně nejspolehlivější nosič, a proto NFA mnoho let usiloval o vybudování depozitáře, který zajistí dlouhodobé uchování našeho filmového dědictví. Nový depozitář bude splňovat nejpřísnější standardy péče a my se díky němu dostáváme na úroveň nejúspěšnějších filmových archivů v Evropě," sdělil ředitel NFA PhDr. Michal Bregant.

Zahájení realizace je plánováno na polovinu března. Stavbaři ze společnosti HOCHTIEF CZ plánují novou budovu dokončit do konce roku.