Stavba komplexu bytových domů Na Slupi rychle pokračuje

27.10.2006

Admin

Projekt výstavby šesti bytových domů v centru Prahy začal v březnu 2006 zemními pracemi a založením stavby na železobetonových pilotách. Pak předal investor, společnost CTR group a.s., generálnímu dodavateli stavby, akciové společnosti HOCHTIEF VSB, staveniště pro další práce, které pokračovaly položením základové desky.

V současné době roste monolitická konstrukce stavby - první dvě podlaží jsou již dokončena. V suterénu jsou hotové vyzdívky nenosných cihlových příček a pokračují práce na jejich omítkách. Postupně jsou zahajovány vyzdívky také v nadzemních patrech. U venkovních objektů jsou již dokončeny dvě kanalizační přípojky do ulice Na Slupi a probíhají zásypy květníků a realizace vodoměrné šachty. 

V nejbližší době budou pokračovat práce na dokončení monolitické konstrukce, která bude postupně doplňována cihelnými příčkami. Budou také zahájeny práce na skladbách zelených střech nad suterény, zatepleních a malbách vybraných částí suterénů, technologických rozvodech v suterénech - tzn. vzduchotechniky, kanalizace, chlazení, vytápění a nosných konstrukcí pro vedení silnoproudých a slaboproudých kabelů. Současně budou pokračovat práce na vodovodních a kanalizačních přípojkách. 

Výstavba komplexu bytových domů bude trvat do října roku 2007, tj. osmnáct měsíců. Zahrnuje 240 bytů v dispozicích od 1+k.k. do 4+k.k., s navazujícími službami, tj. obchodními a administrativními plochami, podzemním parkovištěm s kapacitou 312 míst a supermarketem. Všechny domy budou mít společný suterén, na kterém bude stát od tří do sedmi nadzemních podlaží. Byty budou podle projektu odlehčeny balkony, lodžiemi a terasami. Nabídku bytových jednotek bude doplňovat i dvanáct ateliérů. Součástí projektu jsou také sadové úpravy areálu a blízkého okolí. 

Obestavěný prostor činí 118.894 m3, z toho nadzemní část 63 786 m3, celková zastavěná plocha je 7.528 m2, z toho nadzemní část tvoří 3.290 m2. Celková plocha parcel je 9.798 m2. 

Stavba komplexu bytových domů je umístěna do atraktivní lokality Na Slupi, která leží na jižním okraji Pražské památkové rezervace. Investor proto musel nejdříve provést náročný a zajímavý archeologický průzkum, během kterého byly odhaleny historicky cenné pozůstatky po našich předcích: například keltské hroby z 1. století př. n. l., torza uměleckých předmětů, ale i barokní sochy a další. Bytové domy budou stát v blízkosti tehdejších pražských hradeb, na rozhraní mezi Novým Městem, Vyšehradem a Nuslemi. Pravděpodobnost uvedených nálezů byla tedy velmi vysoká.