Stanovisko HOCHTIEF VSB a.s. k povodním

14.6.2002

Admin

HOCHTIEF VSB a.s. se snaží v rámci svých možností pomáhat, kde je třeba. Divize 9 nasadila stavební techniku (bagry, přepravní prostředky, jeřáby, čerpadla...) na výstavbu provizorních protipovodňových hrází. Několik příkladů za všechny: V noci z pondělí na úterý Tatry sklápěče vozily písek na výstavbu hrází podél Vltavy na pražském předměstí a navážely lomový kámen na ochranu břehu před zaplavením zimního stadionu v Českých Budějovicích. Bagr BrOt a Tatra 815 chrání most v Týně nad Vltavou před náplavami. Ostatní divize se aktivně podílejí na ochraně objektů, které stavěly či stavějí, především čističek odpadních vod, apod. 

Dispečeři a vedení divizí jsou k dispozici krizovým štábům v Praze a Českých Budějovicích a řídícím pracovníkům Povodí Vltavy v Českých Budějovicích. 

Řada našich zaměstnanců byla přímo postižena povodněmi, jak v Praze, tak v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a na dalších místech. Pro lidi, kteří byli kvůli záplavám nuceni zůstat doma, HOCHTIEF VSB a.s. připravuje model finančního zabezpečení, včetně uvolnění mimořádných prostředků ze sociálního fondu. V rámci možností bude rovněž v době likvidace následků škod poskytovat HOCHTIEF VSB a.s. svým zaměstnancům technické vybavení (vysoušeče zdiva, prostředky pro obnovu elektroinstalací, apod.). 
HOCHTIEF VSB a.s. je samozřejmě připravena podílet se na všeobecné likvidaci následků záplav po opadnutí vody.