Společnost HOCHTIEF CZ dokončila a předala Praze nový kus metra

O Velikonočním pondělí bylo završeno pětileté úsilí stavbařů pracujících na prodloužení nového úseku trasy metra A. V rámci dodavatelského sdružení společnost HOCHTIEF CZ na trase realizovala dvě nové stanice (Bořislavka a Nemocnice Motol) a části přilehlých tunelů. Na úspěšnou realizaci by společnost HOCHTIEF CZ ráda navázala v nadcházejících projektech obdobného charakteru.

„Tento projekt byl pro nás jedním z nejdůležitějších projektů v novodobé historii společnosti. Vzhledem k tomu, že realizace spadala do let krize ve stavebnictví, tak celkový objem i kladný hospodářský výsledek měly zásadní stabilizující vliv na celou společnost. Výsledná vysoká kvalita provedených prací a mimořádné pracovní nasazení pro nás byly prioritou. Na přípravě a realizaci projektu se podíleli naši nejlepší odborníci, nejmodernější technologie a využívali jsme i zkušeností zahraničních specialistů z naší mateřské společnosti,“ uvedl člen představenstva HOCHTIEF CZ Ing. Tomáš Koranda.

Stanice Bořislavka

Původní úsek trasy A končil dlouhých 37 let ve stanici Dejvická, dříve Leninova. Po průjezdu Dejvickou následuje první stanice na novém úseku – Bořislavka. Stanice, která dlouho nesla název Červený Vrch, je však z pohledu stavbařů stanicí poslední. Nový úsek se totiž razil opačně, tj. směrem od nové konečné stanice k té původní. Trojlodní Bořislavka tak byla vyražena a dokončena jako poslední z nových stanic. Stanice, jíž dominují výrazné odstíny červené, se nachází bezmála 27 metrů pod úrovní Evropské ulice a její délka je 193 metrů.

Stanice Nemocnice Motol

Nemocnice Motol je naprosto odlišná od ostatních nově vybudovaných stanic. Je jedinou hloubenou stanicí na novém úseku a jako jediná je osvícena denním světlem. Vestibul této 160 metrů dlouhé stanice se nachází pod úrovní nástupiště a podchodem spojuje stanici s největší českou nemocnicí v Motole. Kombinace 39 železobetonových střešních nosníků vyrobených v naší betonárně v Plané nad Lužnicí, velkoformátových obkladů a prosvětleného a vzdušného interiéru činí z této stanice architektonický klenot. Vzhledem k navazujícím dvojkolejným tunelům nemá stanice tzv. ostrovní nástupiště, nýbrž nástupiště, které má podobně jako ve stanicích Vyšehrad či Hlavní nádraží kolejiště uprostřed.

Tunely

Před a za stanicí Nemocnice Motol realizovala společnost HOCHTIEF CZ stovky metrů tunelů prováděných tzv. Novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Nejdelší byl 750 metrů dlouhý tunel v úseku Vypich – Nemocnice Motol. Unikátní je tím, že se jedná o jediný dvojkolejný tunel na celé trase A. Z tohoto tunelu navíc odbočuje 160 metrů dlouhá vzduchotechnická štola. V úseku za stanicí Nemocnice Motol, ve směru na Ruzyň, jsme realizovali tzv. obratový tunel o délce 410 metrů, do kterého se vejdou 2 soupravy – každá o délce 96 metrů. Tento tunel měl být původně ražen po celé své délce, ale z důvodu nízkého nadloží bylo 190 metrů hloubeno a až zbývajících 220 metrů raženo.   

„Prodloužená trasa metra A je projekt, který významně přispívá k rozvoji moderní hromadné dopravy hlavního města, což je veřejností i zástupci Prahy vnímáno velmi pozitivně, čehož si velmi vážíme. Skupina HOCHTIEF má rozsáhlé zkušenosti s výstavbou projektů metra po celém světě – v Kodani, Norimberku, Hamburku, Aténách, New Yorku či katarském Dauhá. Jsme připraveni tyto zkušenosti získané zde i po celém světě nabídnout a zužitkovat při získání nových dopravních projektů, mezi které v současnosti prioritně řadíme oznámenou výstavbu trasy metra D,“ uzavřel Ing. Tomáš Koranda.