Splnili jsme náročná kritéria

2.1.2006

Admin

Ještě v závěru loňského roku získala akciová společnost HOCHTIEF VSB osvědčení certifikační společnosti Stavcert jako dodavatel stavebních prací pro komplexní dodávky bytových a občanských staveb a komplexní dodávky inženýrských staveb. Uvedené osvědčení tak potvrzuje splnění náročných kritérií Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů pro oblast veřejných zakázek.