Slavnostní zahájení výstavby ovocnářského výzkumného institutu v Holovousích

26.8.2013

Admin

Slavnostní zahájení výstavby ovocnářského výzkumného institutu v Holovousích

Holovousy, 24. srpna 2013 – Pět nových objektů – hlavní budovu s laboratořemi, výzkumný skleník, dva objekty garáží pro zemědělskou techniku, sklad obalů a chlazený sklad ovoce – to vše bude obsahovat nový Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích. K poklepu základního kamene nového komplexu se sešli zástupci investora, Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o., představitelé obce Holovousy a dodavatelského sdružení s příznačným názvem „JABLKO“ skládajícího se ze stavebních společností HOCHTIEF CZ a. s. a BAK stavební společnost, a.s.

Záměrem projektu je výstavba výzkumného a vývojového centra aplikovaného výzkumu pro ovocnářské a školkařské odvětví zemědělské výroby. Po dokončení bude institut sloužit jako specializované výzkumné pracoviště, jehož součástí budou budovy laboratoří a pracoven, přípravy rostlinného materiálu a zázemí nezbytné pro výzkumnou činnost. Areál se rozroste i o skleník s potřebnými technologiemi, garáže pro zemědělskou techniku a nový sklad obalů. V rámci výstavby bude provedena i  rekonstrukce stávajícího skladu ovoce. Moderní pracoviště bude především řešit potřeby pěstitelů ovoce v České republice a zavádět nové poznatky do ovocnářské praxe. Zajistí také přenos získaných výsledků do vzdělávacího systému, poradenství i expertní činnosti v odvětví. Výsledkem bude zajištění komplexního výzkumu v oblasti ovocnářství v souladu s trendy v ovocnářsky vyspělých zemích Evropy.

 „Stavba ovocnářského výzkumného institutu znamená pro Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský velkou příležitost. Umožní vybudovat nové pracoviště odpovídající soudobým požadavkům našeho oboru. Vedle vlastního sídla, které nahradí současný objekt, v němž jsme v nájmu, pořídíme i novou přístrojovou infrastrukturu. Na tu jsme zatím neměli dostatek vlastních prostředků a často ani technické podmínky neumožňovaly instalaci moderních přístrojů. Přijetím nových výzkumných pracovníků bude rozšířen výzkumný potenciál. Realizací projektu získáme jistotu a perspektivu pro činnost a budoucí rozvoj ústavu, moderní zázemí a větší příležitosti pro spolupráci se zahraničními partnery,“ sdělil přítomným zástupce Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského ředitel Ing. Jaroslav Vácha.

Význam této stavby zdůraznila i starostka Holovous Martina Berdychová: „Pro obec Holovousy je vybudování nového výzkumného ovocnářského pracoviště velmi významnou investicí, která vedle zachování a rozvoje ovocnářství v regionu přinese nové pracovní příležitosti a bezesporu přispěje k rozvoji naší obce.“ Nový objekt výzkumného šlechtitelského ústavu naváže na více než dvaašedesátiletou tradici výzkumu ovoce ve významné ovocnářské oblasti východních Čech. Projekt v hodnotě přibližně 567 mil. Kč, který po dokončení nabídne uplatnění vysokoškolsky vzdělaným odborníkům v oblasti přírodních věd a zemědělství, je dotován z programu Výzkum a vývoj pro inovace. Dotace je pokryta z 85 % z prostředků EU, z 15 % z prostředků státního rozpočtu České republiky.

„Tuto investici do ovocnářství, které má v tomto kraji dlouholetou tradici, považuji za signál, že toto odvětví je nadále považováno za důležitou součást našeho národního hospodářství. A jako zástupce dodavatelského sdružení JABLKO jsem rád, že tento projekt pro vás můžeme realizovat,“ dodal zástupce lídra sdružení Ing. Vilém Tvrdík ze stavební společnosti HOCHTIEF CZ.

V současnosti zahajované práce potrvají přibližně jeden a půl roku a plánované dokončení je v roce 2015.