Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk

Včera byla v Šumperku na Nemocniční ulici slavnostně otevřena nová stanice profesionálních hasičů a sídlo územního oboru Šumperk.

Slavnostního přestřihnutí pásky a oficiálního uvedení stanice do provozu se zúčastnili plk. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc., náměstek generálního ředitele pro ekonomiku, Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Ing. Roman Váňa, poslanec Parlamentu ČR a předseda Výboru pro bezpečnost, Ing. Tomáš Hadwiger, výrobní ředitel divize Pozemní stavby Morava společnosti HOCHTIEF CZ a. s. a spousta dalších významných osobností z celé ČR.

Příprava výstavby nové stanice a sídla územního odboru byla zahájena již v roce 2013, smlouva o dílo byla podepsána 29. června 2015 a 14. července 2015 bylo zhotoviteli předáno staveniště, na kterém proběhla nejdříve demolice staré stanice a následně výstavba nového objektu. „Za posledních 15 měsíců jsme úplně přetvořili prostor, na kterém se požární stanice nacházela. Strhli jsme původní, nevyhovující budovu a na jejím místě jsme postavili novou stanici, která odpovídá všem současným standardům a normám. V takto krátkém čase se jedná o úctyhodný výkon,“ uvedl Ing. Tomáš Hadwiger ze společnosti HOCHTIEF CZ a. s.

Jednotka profesionálních hasičů se před téměř rokem a půl odstěhovala ze staré budovy do náhradních prostor. Nová stanice HZS vyrostla na místě původní za 13 měsíců. Průběh stavby zhodnotil krajský ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík: „Profesionální hasiči dnes získali budovu s odpovídajícím zázemím pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb, prostory pro výkon státní správy, sklad materiálu humanitární pomoci a další. Doufám, že se jim v nové stanici bude dobře sloužit ve prospěch občanů města a přilehlého okolí.“

Celkové náklady na výstavbu požární stanice v Šumperku činily 124,5 milionů korun.

Historie požární stanice v Šumperku

Stávající požární stanice v Šumperku byla umístěna v budově, která původně sloužila jako měšťanská střelnice. Doklady o existenci této budovy sahají až do roku 1861.

Hasiči užívali budovu od roku 1954. Pro umístění techniky byla v roce 1958 zahájena výstavba garáží požární stanice. Z důvodu nedostatečné kapacity budovy byly v 80. a 90. letech minulého století vybudovány další doplňkové stavby pro umístění materiálu, techniky a pro zázemí odborných služeb. Zásadní rekonstrukce bývalé měšťanské střelnice však provedena nebyla. V garážích požární techniky chybělo odsávání, moderní výjezdová technika se jen s obtížemi vešla do nízkých garáží, historická stavba nesplňovala současné požadavky na tepelně technické parametry stavby, nevyhovovalo víceúrovňové uspořádání budovy, chybělo potřebné odvětrávání, případně klimatizování prostor pro zázemí jednotky a prostor pro umístění komunikačních a informačních technologií atd. 

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že stará požární stanice opravdu nemohla splnit požadavky současného profesionálního hasičského sboru s ohledem na obrovský vývoj technologií, strojního vybavení a moderní mobilní požární techniky používané na požární stanici 21. století. Vzhledem k tomu, že ani rozsáhlou rekonstrukcí by nebylo možné dosáhnout stanovených parametrů podle současných norem, bylo na závěr rozhodnuto, že se postaví zcela nová požární stanice.