Skupina HOCHTIEF AG vykazuje silný růst zisků i peněžních prostředků

 • Výrazný nárůst čistého provozního zisku na hodnotu 265 milionů eur (meziročně o 39 %)

  • při horní hranici stanoveného rozpětí (v rozmezí 220 milionů eur až 260 milionů eur)

  • provozní zisk před zdaněním vzrostl o 18 % na hodnotu 600 milionů eur

 • Všechny divize přispěly k vyšší marži sníženými náklady a zlepšenou realizací projektů.
  • nominální čistý zisk na hodnotě 208 milionů eur, o více než 50 % vyšší než srovnatelný číselný údaj z roku 2014

 • Volné cash flow z provozní činnosti se ztrojnásobil na hodnotu téměř 1 miliardy eur, meziroční zvýšení o 663 milionů eur

  • značné zvýšení cash flow z provozní činnosti na hodnotu 1,1 miliardy eur, meziroční zvýšení o 379 milionů eur

  • zlepšený pracovní kapitál a snížené kapitálové náklady

 • Čistá hotovost v hodnotě přes 800 milionů eur, meziroční zvýšení o 335 milionů eur

  • zvýšení základní meziroční čisté hotovosti přes 1 miliardu eur

 • Zásoba práce je na hodnotě 37 miliard eur (zvýšení o 3 % ve Q4 2015)

  • solidní výše nových zakázek na hodnotě 22,3 miliardy eur

  • ambiciozní plán výběrových řízení pro rok 2016 a roky další na všech divizích

 • Navržené zvýšení kmenové dividendy o 18 % na hodnotu 2,00 eura za akcii

 • Plán narok 2016: Čistý provozní zisk se zvýší na hodnotu 300 – 360 milionů eur (přibližně o 15 % až 35 % vyšší)

Společnost HOCHTIEF v roce 2015 dále podstatně zvýšila svůj čistý provozní zisk a cash flow. „Úspěch transformace Skupiny je stále zřejmější. Finanční výkonnost společnosti HOCHTIEF se i nadále udržitelným způsobem zlepšuje,“ říká předseda představenstva Marcelino Fernández Verdes.

Po očistění od jednorázových položek (jako jsou prodeje činností a náklady na restrukturalizaci) se čistý provozní zisk výrazně zvýšil o 39 % na hodnotu 265 milionů eur (2014: 190 milionů eur). To je při horní hranici stanoveného rozsahu, který je v rozmezí hodnot 220 milionů eur a 260 milionů eur. Nominální čistý zisk dosáhl hodnoty 208 milionů eur. Vezmeme-li v úvahu obchodní prodeje a rezervy ve společnosti CIMIC v roce 2014, představuje to nárůst o více než 50 %.

Provozní zisk před zdaněním vzrostl o 18 % na hodnotu 600 milionů eur (2014: 509 milionů eur). Provozní zisková marže vzrostla o 50 setin procent na 2,8 %.

 • HOCHTIEF Americas zvýšil provozní zisk před zdaněním o 36 %.

 • HOCHTIEF Asia Pacific zlepšil svou marži o výrazných 110 setin procent meziročně na 5,0 %.

 • HOCHTIEF Europe poprvé po mnoha letech dosáhl čistého výsledku na úrovni bodu zvratu s 9 miliony eur čistého provozního zisku.

Společnost HOCHTIEF dále posílila svou tvorbu peněžních prostředků a rozvahu. Volný provozní cash flow se ztrojnásobil na hodnotu 985 milionů eur (2014: 322 milionů eur). Pracovní kapitál se dále zlepšil a kapitálové náklady se snížily na polovinu na hodnotu 285 milionů eur. Čistá hotovostní pozice vzrostla o 335 milionů eur na hodnotu 805 milionů eur.  Po očištění od dopadů divestic, zpětných odkupů akcií a dividend se základní čistá hotovostní pozice společnosti HOCHTIEF zvýšila o více než 1 miliardu eur v roce 2015.

Nové zakázky zůstaly na hodnotě 22,3 miliardy eur (2014: 22 miliardy eur). Zásoba práce na hodnotě 36,7 miliardy eur (+1 %) představuje pro společnost HOCHTIEF 18měsíční zásobu budoucích zakázek. Skupina vygenerovala tržby v hodnotě 21,1 miliardy eur (2014: 22,1 miliardy eur).

Společnost HOCHTIEF má dobrou pozici na trzích po celém světě s ambiciózním plánem výběrových řízení. Společnost CIMIC pracuje na infrastrukturních a těžebních projektech zhruba za 60 miliard australských dolarů, které budou soutěženy během roku 2016. V Americe pro rok 2016 společnost Turner předvídá plán relevantních nových projektů v hodnotě 52 miliard amerických dolarů; společnost Flatiron pro rok 2016 identifikovala nové projekty v hodnotě 6 miliard amerických dolarů. A společnost HOCHTIEF Europe pro rok 2016 očekává plán projektů v hodnotě 20 miliard eur. Marcelino Fernández Verdes: „Jsme připraveni využít stabilních a atraktivních trhů, jakými jsou například Austrálie, Hong Kong, Severní Amerika a Evropa. Společnost HOCHTIEF má pro rok 2016 a pro roky další ambiciózní plán výběrových řízení. Kromě toho vykazujeme silnou rozvahu důvěru a flexibilitu k usilování o další růstové příležitosti.“

Společnost HOCHTIEF se stává jednou ze světově nejvýznamnějších stavebních a infrastrukturních skupin a klade si za cíl dosáhnut udržitelného, a zároveň ziskového růstu zabezpečeného peněžními prostředky. Za tímto účelem Skupina úspěšně pokračovala ve své transformaci po celý rok 2015. Další zlepšení jsou zacílena z hlediska efektivnosti nákladů, ziskovosti zabezpečené peněžními prostředky a řízení rizik.

 • struktury divizí HOCHTIEF Americas, HOCHTIEF Asia Pacific a HOCHTIEF Europe se zefektivnily a optimalizovaly.

 • v případě divize HOCHTIEF Asia Pacific byla reorganizace provozního modelu úspěšně dokončena. Jako způsob, jak jasně vyjádřit transformaci, byla společnost Leighton Holdings přejmenována na CIMIC Group.

 • při přípravě nabídek a realizaci projektů v rámci celé skupiny společnost HOCHTIEF zefektivnila pracovní postupy, procesy a způsoby výkaznictví a přenesla více rozhodovací pravomoci na provozní úroveň se zvýšeným důrazem na řízení rizik.

 • společnosti HOCHTIEF Infrastructure a HOCHTIEF Building se spojí s cílem ještě více zeštíhlit struktury v divizi HOCHTIEF Europe a dále posílit pozici evropských stavebních činností na trhu. Toto má být dokončeno do konce prvního čtvrtletí roku 2016.

  V průběhu programu zpětného odkupu akcií, který byl zahájen roku 2014, bylo ke konci roku 2015 zpět odkoupeno celkem 5,96 %. V lednu 2016 společnost HOCHTIEF rozhodla o pokračování programu zpětného odkupu. Plány jsou takové, že bude dodatečně odkoupeno zpět okolo 4 % základního akciového kapitálu.

Na nadcházející výroční valné hromadě navrhne společnost HOCHTIEF akcionářům výplatu kmenové dividendy za rok 2015 v hodnotě 2,00 euro za akcii. To představuje zvýšení o 0,30 eura za akcii či 18 % (2014: 1,70 euro plus 20 centů zvláštní dividendy na akcii). Toto je doplnění zpětného odkupu akcií provedeného během roku 2015. Agregovaný přínos našim akcionářům je srovnatelný s výnosem 7,4 %, na základě průměrné ceny akcie společnosti HOCHTIEF v roce 2015. Toto je na vrcholu výkonu silné ceny akcie v průběhu roku (+47 %).

Výhled Skupiny

Pro rok 2016 společnost HOCHTIEF plánuje dosáhnout čistého provozního zisku v rozmezí hodnot 300 milionů eur a 360 milionů eur, což představuje nárůst o přibližně 15 % až 35 % s tím, že všechny divize přispívají k tomuto dalšímu zlepšení. Tento stanovený rozsah je srovnáván s hodnotou 265 milionů eur v roce 2015.