Škola v Říčanech dostane nový kabát

2.10.2006

Admin

Základní škola v Říčanech už nevyhovuje požadavkům na bezproblémový provoz, a tak musí dojít k její rekonstrukci. Konkrétně tělocvičny a půdních prostor, které budou přeměněny na družinu. Celý komplex budov dostane novou zateplenou fasádu včetně výměny všech oken a kompletní nové střešní krytiny na všech budovách školy. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce letošního roku. Stavbu provádějí pracovníci provozu 3 divize 8 pod vedením stavbyvedoucího Pavla Flašky.

Prostor budoucího staveniště nové družiny se nachází ve stávajícím nevyužívaném půdním prostoru na úrovni 3. nadzemního podlaží. V rámci bouracích prací odtud budou odstraněny veškeré příčky a stávající vestavky, včetně dřevěné lávky. Je také zapotřebí vyklidit půdu od starých nepotřebných školních pomůcek, nahromaděných v části prostoru. 

Půdní vestavba družiny, která bude mít čtyři místnosti, umožní uvolnění kmenových učeben. Ty navíc nejsou zcela vhodné pro trávení času dětí v době mimo vyučování. 

Důležitým faktem stavby je, že zařízení staveniště bude na přilehlé části školní zahrady. Zásobování materiálem bude probíhat z vnější strany po fasádě objektu. Transport materiálu interiérem budovy bude s ohledem na provoz školy omezen na minimum. Prostor stavby a zařízení staveniště bude ohrazen tak, aby se do něho děti nemohly dostat, a nemohlo tak dojít k jejich zranění. 

Součástí rekonstrukce jsou i práce na školní tělocvičně – výměna oken, položení nové podlahy a oprava omítek. Do budoucna už nebudou okna sloužit k větrání tělocvičny. Místo nich bude v objektu vybudován nový systém vzduchotechniky a klimatizace, který bude zaveden i do šaten a sociálních zařízení. V souvislostí s tím dojde ke kompletní výměně rozvodu elektroinstalace a osvětlení.