ROBERT BOSCH už zase může vyrábět součástky pro auta

24.5.2006

Admin

Pro závod ROBERT BOSCH v Českých Budějovicích pracovala akciová společnost HOCHTIEF VSB s malými přestávkami už od roku 1992. Šlo o jednotlivé menší projekty, zatímco teď převezme investor dokončenou výrobní halu s logistickým centrem pro výrobu komponent pro automobilový průmysl.

Realizace projektu byla zahájena 1. srpna loňského roku a k předání investorovi došlo dnes 24. května. Stavba, která neměla generálního dodavatele, byla rozdělena do čtyř fází - každá z nich měla svého subdodavatele. 

HOCHTIEF VSB, resp. její divize 1 a divize 8 prováděly přípravu území, přeložky a stavbu inženýrských sítí, založení na vrtaných pilotách, železobetonový prefabrikovaný skelet, ocelové konstrukce, podkladní vrstvy a drátkobetonové podlahy, povrchové úpravy, kabelovody, komunikace, společné ZS, dokončovací práce a terénní úpravy. Cena této zakázky je cca 77 mil. Kč. 

Hala má část výrobní, kde se budou vyrábět komponenty pro automobilový průmysl. A také část logistickou, která bude sloužit příjmu dodávek od externích dodavatelů a z externích skladů, aby je v požadovaném čase předala přímo do výroby a expedice výrobků. 

Během stavby musely být respektovány všechny standardní postupy s maximálním důrazem na dodržování technologických postupů a na kvalitu odváděné práce, včetně přísného pořádku na stavbě. V zimním období bylo proto nainstalováno temperování objektu, aby mohly být prováděny i práce vyžadující teploty nad 5°C.