Reakce na tiskovou zprávu vydanou ÚOHS ohledně Řízení týkajícího se rekonstrukce Národního muzea

Praha, 23. 2. 2015 - Stavební společnost HOCHTIEF CZ, která se ve sdružení s firmou GEOSAN Group ucházela v otevřeném zadávacím řízení o veřejnou zakázku na rekonstrukci hlavní historické budovy Národního muzea, tímto reaguje na tiskovou zprávu, kterou v pátek 20. února vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Společnost HOCHTIEF CZ především zdůrazňuje, že uplatnění opravných prostředků za situace, kdy existují vážné pochybnosti o správnosti nabídek podaných v zadávacím řízení, představuje naprosto legitimní postup. Žádný dodavatel kvůli tomu nemůže být označován či považován za někoho, kdo působí potíže. Už jen proto, že zákon o veřejných zakázkách ponechává přezkum veřejných zakázek právě na stížnostech dodavatelů. Postup sdružení HOCHTIEF-Geosan je tedy zcela běžný, zákonný a ničím nevybočující z řady chování ostatních stavebních firem. Stejně tak zákon standardně umožňuje stížnost vzít zpět.

Sdružení HOCHTIEF-Geosan očekávalo, že o jeho návrhu bude rozhodnuto v zákonné lhůtě, která činí maximálně dva měsíce. Nemohlo tedy v žádném případě způsobit zdržení zadávacího řízení v řádu mnoha měsíců, jak naznačuje tisková zpráva ÚOHS. Kromě toho je v současné době k téže zakázce vedeno několik dalších správních řízení, která mohou probíhat samostatně, a která dosud nebyla ukončena a na jejichž průběh sdružení HOCHTIEF-Geosan nemělo žádný vliv.

Pokud na základě podaného návrhu ÚOHS provedl po právní stránce komplikované posouzení, jak uvádí tisková zpráva, je to jen dobře. I při zpětvzetí návrhu nebyla vynaložená práce ÚOHS rozhodně zbytečná. Úřad může závěry právního posouzení využít v dalších řízeních, která ve věci vede. Kromě toho, došel-li ÚOHS po posouzení věci k závěru, že zadavatel při vyhodnocení kvalifikace uchazečů o zakázku porušil zákon o veřejných zakázkách, má povinnost věc dále šetřit z moci úřední a vydat meritorní rozhodnutí. Také případný zákaz plnění veřejných zakázek (blacklist) lze uložit pouze v řízení z moci úřední, nikoli na návrh některého dodavatele.

Tiskovou zprávu ÚOHS, na kterou tímto reagujeme, naleznete zde.