Reakce Ing. Václava Matyáše

3.7.2003

Admin

Reakce generálního ředitele Ing. Václava Matyáše na článek v MF DNES "Policie viní z úplatků šéfy stavebních firem" 
V Praze, dne 3.července 2003 

Vážený pane šéfredaktore, 

v dnešním článku „Policie viní z úplatků šéfy stavebních firem“ bylo nad rámec obvyklosti zvýrazněno jméno naší společnosti a účast představitelů naší společnosti na korupci při získávání veřejných zakázek. 
Proti takovémuto, snad ne účelovému, skandalizování naší společnosti a jejího dobrého obchodního jména se musím co nejrozhodněji ohradit, neboť jak mám osobně prověřeno, naše společnost nikdy v žádném vztahu ke společnosti Tender Group Plus nebyla, žádné úplatky neposkytla a to ani její zaměstnanci či představitelé. 

I když bylo v daném případě obvinění vzneseno, zavinění nebylo nikomu prokázáno a naši pracovníci, jako možná jedni z mála s Policií ČR v dané věci úzce spolupracují a poskytují potřebná vysvětlení. Proto považujeme zveřejnění obchodního jména naší firmy v souvislosti s kauzou „úplatkářství“ za očernění nejen dobrého jména společnosti u našich obchodních partnerů a klientů, ale i dobré pověsti našich zaměstnanců. 

Z tohoto důvodu žádáme o zveřejnění našeho stanoviska k tomuto článku, a to v duchu shora uváděných skutečností. 

S pozdravem 
Ing. Václav M a t y á š