Řádná valná hromada 2004

5.5.2004

Admin

Představenstvo společnosti 
HOCHTIEF VSB a.s. 
svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 
na středu 2. června 2004 od 9:30 hodin 
v hotelu Olympik, Invalidovna 138, Praha 8 - Libeň 

Pořad jednání: 
1. Zahájení, organizační záležitosti 
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady 
3. Volba orgánů valné hromady 
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku, řádné 
účetní závěrce za rok 2003 a návrh na rozdělení zisku za rok 2003 
5. Zpráva dozorčí rady 
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2003 
7. Změna dozorčí rady; volba členů dozorčí rady 
8. Závěr valné hromady