Prošli jsme další prověrkou systému řízení BOZP

22.9.2006

Admin

Každoroční audit v rámci programu Bezpečný podnik podstoupila akciová společnost HOCHTIEF VSB i letos. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se v první polovině září zaměřil na ověření systému řízení na vybraných provozovnách a stavbách. Součástí dozoru byla i kontrola pracovních podmínek zaměstnanců.

Podle vyjádření auditorů nebyly zjištěny neshody s programem Bezpečný podnik. V závěrečném hodnocení uvedli, že naše společnost postupuje v souladu se svou bezpečnostní politikou a že systém řízení je integrální a funkční součástí celého systému řízení společnosti. 

Ocenění Bezpečný podnik získala společnost poprvé v roce 2002. Každoročně pak musí být ověřen systém BOZP a po třech letech se vždy koná certifikační audit. Poslední certifikační audit se uskutečnil naposledy v roce 2005. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je pro akciovou společnost HOCHTIEF VSB důležitou součástí její strategie. Pokládá ji za nezbytnou ve svém oboru podnikání.