Projekt v Dukovanech se blíží do finále

11.5.2005

Admin

Do konce roku 2004 se dokončila montáž OK zastřešení hlavního objektu SVP, byla ukončena montáž opláštění betonovými stěnovými prefabrikáty, provedena pokládka střešních trapézových plechů ( cca 3300 m2) a z cca 80% ploch provedena betonáž střešní železobetonové desky tl.0,15m. 

Do konce roku byly rovněž provedeny veškeré zásadní železobetonové konstrukce – základová deska, stínící a dělící stěny, zahájeny montáže OK vnitřních vestaveb a betonáže železobetonových stěn v „hrázděné“ OK konstrukci. Dokončení „hrázděných stěn“, betonáže střechy a výtahové šachty bylo narušeno nepříznivými klimatickými podmínkami v zimních měsících, které měly i zásadní vliv na realizaci prací plánovaných v I.Q r.2005. Nemohly se realizovat zejména předpokládané práce – tepelná a živičná izolace střechy , příprava povrchů a vlastní Epoxi nátěry. 

K současné době byly dokončeny montáže OK v příjmové a vstupní části objektu, dokončeny veškeré železobetonové konstrukce stěn, stropů, výtahové šachty, dokončeny vyzdívky a vnitřní omítky. Byla dokončena tepelná a živičná izolace střechy, pokračují montážní práce subdodavatelů na Do + Mo VZT zařízení, zařízení RAO, elektroinstalace, slaboproudu, radiační kontroly, zabezpečovací techniky a další. 

Co nás ještě čeká : 
- železobetonová podkladní podlahová deska ( cca 550 m3 ) 
- plastová podlaha cca 2800 m2 
- Epoxi nátěry vnitřních stěn, sloupů stropů a podlah – cca 6500m 
- fasádní nátěry – cca 4600m2 
- dokončení všech vnitřních instalací silno i slaboproudu, prací PSV 
- dokončení a komplexy VZT, RAO, RK, EZS, EPS, RK, PC sítí 
- dokončení a zprovoznění venkovních sítí silno i slaboproudů, VO, uzemnění, 
- dokončení komunikace, zpevněných ploch a konečných terénních úprav 
- dokončení objektu oplocení komplexu MSVP a SVP včetně zprovoznění systému TSFO 
- dokončení stavebních prací a dodávek a zahájení předávacího a přejímacího řízení 
- montáže technologie, následně komplexní zkoušky