Připravujeme prostor pro stavbu rodinných domů na Stochově

9.6.2006

Admin

Na severozápadním okraji Stochova se bude stavět 61 rodinných domů. HOCHTIEF VSB, resp. její divize Dopravní stavby připravuje území, aby bylo možné s výstavbou začít co nejdříve.

Lokalita se nachází jihozápadně od městské části Honice, v blízkosti průmyslového areálu, vodojemu, silnice a zemědělsky využívaných pozemků. V budoucnosti tu bude stát 61 nových rodinných domů, s přístupovými komunikacemi a hotovými inženýrskými sítěmi. 

Divize Dopravní stavby v lokalitě vybuduje místní obslužnou komunikaci s celkovou délkou přes 1 km, která bude ukončena jako „slepá“ s obratišti. Pracovníci divize postaví také splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, vodovod a přípojky plynu a telefonu, včetně veřejného osvětlení. Velká část prací bude prováděna vlastními silami. Výstavba začala 3. dubna a investorovi, společnosti IMOS development a.s., bude předána 31. srpna letošního roku. Celková cena zakázky je cca 24 mil. Kč. 

Pracovníci divize Dopravní stavby musejí nejdříve sejmout ornici pro stavbu komunikací, vykácejí přestárlé ovocné stromy a náletové křoviny – pouze v nejnutnějších případech, a posekají porosty v prostoru celé plánované zástavby rodinných domů. Jen pro představu: celkový objem sejmuté ornice pro vlastní stavbu rodinných domů a zpevněných ploch o celkové výměře cca 10 000 m2 bude cca 3720 m3. 

Během výstavby bude ornice uložena mimo stavbu, aby jí bylo možné po dokončení projektu použít pro vyrovnání terénu, rekultivaci zahrad rodinných domů a dalších pozemků. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, naopak dojde ke kultivaci celého prostoru a jeho využití. 

Po prozkoumání lokality naši pracovníci navrhli, aby část skalní horniny z výkopku byla předrcena a použita na výměnu nevhodné zeminy. Té bude celkově 17 000 m3. Místní zdroje materiálu budou efektivně využity, a to urychlí postup výstavby. Náklady porostou minimálně, a díky tomu i výsledné ceny vůči investorovi. 

Po dokončení pláně pod komunikaci bude naše společnost realizovat konstrukční vrstvy vozovky, pokládat obrubníky a vlastní vozovku ze zámkové dlažby. Současně budou probíhat práce na energocentrech, které v budoucnu umožní připojení jednotlivých parcel k elektrické energii, telefonu a dalším telekomunikačním sítím.