Příprava na zahájení stavebních prací na části pražského silničního okruhu začala podpisem smlouvy

26.1.2006

Admin

Část vnějšího pražského silničního okruhu mezi Slivencem a Lahovicemi má již od 9. září loňského roku svého dodavatele. Stalo se jím Sdružení stavebních společností STRABAG a.s. (34 % ve sdružení), HOCHTIEF Construction AG (33 % ve sdružení) a Max Bögl a Josef Krýsl, kom. spol. (33 % ve sdružení). Investorem projektu je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Uvedená část bude jedním z úseků chystaného jihozápadního okruhu Prahy mezi D1 a D5.

Souhrn smluvních dohod na uvedenou stavbu byl podepsán 19. ledna letošního roku. Zahájení stavby se předpokládá v průběhu prvního pololetí roku 2006, v závislosti na získání stavebního povolení, její dokončení je plánováno na rok 2009. Projekt si vyžádá investici ve výši 8,9 mld Kč. 

Na trase okruhu bude stát ocelový most přes Lochkovské údolí - za radotínskou cementárnou, dvě souběžné tunelové roury v délce 1,5 km - stoupající třípruhová a klesající dvoupruhová, dvoukilometrová mostní estakáda přes údolí Berounky a velká mimoúrovňová křižovatka se Strakonickou výpadovkou. 

Uvedenou zakázkou vstupuje do segmentu dopravního stavitelství v ČR stavební společnost HOCHTIEF VBS, která má své silné postavení na českém stavebním trhu zejména v oblasti občansko-administrativních, průmyslových, liniových, ekologických a vodohospodářských staveb a v oblasti developmentu.