Přes 40 nových domů se napojí v Letohradě na novou kanalizaci

5.6.2014

Michal Talian

Slavnostním přestřižením pásky byly dnes dokončeny práce na odkanalizování dvou částí města Letohrad – prostředních a horních Kunčic. Kanalizační soustava těchto dvou městských částí byla svedena do stávajících stok a místní čistírny odpadních vod.

Stavbaři společnosti HOCHTIEF CZ realizovali v obou částech Letohradu gravitační a výtlačná potrubí. V gravitačním potrubí odtéká odpadní voda přirozeně po spádu potrubí, ve výtlačném se odpadní voda shromažďuje v akumulačním prostoru a následně je po naplnění přečerpána do nejbližšího gravitačního potrubí nebo přímo do veřejné kanalizace.

Gravitační část na prostředních Kunčicích čítá pět páteřních či samostatných stok, do kterých bylo dále napojeno devět podružných stok. Celková délka vybudovaného gravitačního potrubí s vnitřním průměrem 300 milimetrů (DN 300) činí 2,9 kilometru. V lokalitě prostředních Kunčic bylo zřízeno celkově 99 přípojných míst.    

Na horních Kunčicích se gravitační část skládá z hlavní stoky o rozměru DN 300 a jedné připojené stoky o dimenzi DN 250. Celková délka vybudovaného gravitačního potrubí je 350 metrů. Na gravitační části bylo vysazeno 13 odbočných tvarovek k nemovitostem a osm odbočných tvarovek k dešťovým vpustím. Celková délka výtlačného řádu čítá téměř 0,89 kilometru.

Projekt s názvem „Kanalizace Letohrad – Kunčice“ byl zahájen 29. 4. 2013 a úspěšně dokončen o rok později, 24. 4. 2014. Celkové náklady celé stavby dosáhly částky cca 31,5 miliónů korun bez DPH a byly spolufinancovány z operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a z vlastních zdrojů města Letohrad. Na nově vybudovanou kanalizaci se napojí 137 obyvatel ve 43 rodinných domech.

Akciová společnost HOCHTIEF CZ patří ke špičkám v oboru stavebnictví. HOCHTIEF CZ zaměstnává 1 100 pracovníků, kteří realizují stavby v segmentech stavebního trhu celé České republiky. Jde o bytovou, občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury. Finanční stabilita a nejmodernější technologie HOCHTIEF CZ představují spolehlivou a důvěryhodnou značku. Společnost HOCHTIEF CZ vykázala v obchodním roce 2013 obrat 4,8 miliardy korun. 

HOCHTIEF CZ je od roku 1999 součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF AG, spolupracuje s jejími pobočkami z Evropy i ze zámoří. Více informací naleznete na www.hochtief.cz a www.hochtief.com.