Postavení společnosti HOCHTIEF AG ve světě

17.1.2005

Admin

Časopis Engineering News-Record zveřejnil globální přehled vedoucích společností působících v odvětvích spojených se stavebním průmyslem. Přehled byl rozdělen do několika kategorií a ve valné většině z nich se HOCHTIEF AG umístil na předních příčkách. V celkovém přehledu společností s nejvyššími celkovými výnosy za rok 2003 se společnost HOCHTIEF AG umístila na deváté příčce s výnosy ve výši 12.210,7 mil. dolarů. V tabulce porovnávající společnosti podle výnosů z projektů realizovaných mimo zemi jejich původu zůstalo v roce 2004 pořadí stejné jako v roce 2003. Na prvním místě se umístila švédská společnost SKANSKA AB , těsně následovaná společností HOCHTIEF AG na druhém místě. Na třetí příčce se pak umístila francouzská společnost VINCI. V detailnějším rozboru se společnost HOCHTIEF AG podle výnosů mimo zemi původu umístila na první příčce mimo jiné v segmentu komerčních budov, sportovních zařízení, v segmentu hotelů, motelů a kongresových center a jaderných elektráren. Na druhém místě se společnost HOCHTIEF AG umístila v segmentu pozemního stavitelství, zdravotnických zařízeních, vládních budov a vzdělávacích institucí. Na třetím místě se společnost HOCHTIEF AG umístila v segmentu rezidenčních bytových jednotek, letišť a dálnic. Výkonný ředitel společnosti HOCHTIEF Construction AG Dr. Friedel Abel sdělil časopisu, že společnosti HOCHTIEF AG se podařilo eliminovat pokles na domácím trhu tím, že se společnost začala zapojovat do nových aktivit, jakými jsou například údržba budov nebo stavební příprava. Počátkem roku 2005 čeká HOCHTIEF údržba a rekonstrukce téměř 50 škol v regionu Offenbach blízko Frankfurtu. Kromě toho, že se jedná o největší německý PPP projekt, tak tento projekt rovněž ukazuje na obrovský potenciál, který se otevírá ve veřejném i soukromém sektoru. Zhruba 80 % všech budov v Německu je starších 25 let a tak služby pro takové budovy převyšují trh s novými budovami.