Polévky a moučníky budou pod střechou

27.2.2006

Admin

Na severozápadním okraji Zásmuk je pozemek zhruba trojúhelníkového tvaru, na kterém stojí výrobní a skladový areál firmy Hügli Food s.r.o. Od listopadu loňského roku začala akciová společnost HOCHTIEF VSB kapacity skladu rozšiřovat dostavbou nových objektů. Projekt realizuje divize 8 pod vedením stavbyvedoucího Pavla Flašky.

Firma Hügli Food vyrábí a skladuje svůj sortiment ve výrobní a skladové hale, které pro ni v minulosti postavila naše společnost. Kapacity však nestačí, a tak se rozhodla pro dostavbu obou hal. Hügli Food se zabývá výrobou suchých směsí a čokoládovin - jde vlastně o směsi na výrobu polévek, moučníků apod. Po dokončení výstavby v květnu letošního roku předpokládá investor oproti současné době dvojnásobnou produkci směsí, tj. 8000 tun ročně. 

Budova nové výrobní haly navazuje půdorysně i výškově na současný dvoupodlažní objekt. Hlavní část přízemí zabírá výrobna, ve které jsou umístěny stroje na balení suchých směsí. Nově navržený vestavek má celkem 4 výškové úrovně propojené dvouramenným schodištěm. V prvním podlaží bude laboratoř, údržbářská dílna, provoz na mytí palet, rozšířená kompresorovna a mistrovna, sklad obalů a rozšířená balírna navazující na stávající balírnu. Ve druhém podlaží budou prostory navazovat na stávající výrobní a manipulační prostory. Do třetího podlaží jsou navrženy nové mísírny. Významným prvkem oživujícím strohost fasád průmyslového charakteru je únikové schodiště na západní fasádě budovy. 

Nový sklad je navržen jako kvádr o půdorysných rozměrech cca 64 x 27 m, vzhledem k sortimentu skladovaného zboží bude bez oken. Se stávajícím skladem ho na úrovni přízemí propojí dva otvory pro průjezd manipulační techniky a průchod pracovníků, s požárními uzávěry přímo ovládanými elektrickou požární signalizací. Na většině plochy skladu budou stát podélné řady regálů. 

Vlastní stavba skladové haly se přibližuje k hranici ochranného pásma nedalekých stromů, ale nezasahuje do něj. Základové konstrukce haly jsou z důvodu nepříznivých geologických podmínek navržené na vrtaných pilotách, a tím je zatížení z objektu přenášeno až do skalního podloží a negativně neovlivňuje památné stromy. Naopak do ochranného pásma zasahuje navržené oplocení areálu, které probíhá po hranici pozemku investora, areálové komunikace pro pěší a areálové dešťové kanalizace. Veškeré práce ale budou prováděny tak, aby nedošlo k porušení kořenového systému stromů. 

Důležitým momentem stavby nových hal je fakt, že z hlediska dálkových pohledů se v krajině v podstatě neprojevují.