Podpis smlouvy odstartoval výstavbu centra robotiky ČVUT za 1,18 miliardy

Dne 15. října došlo k podpisu smlouvy mezi Českým vysokým učením technickým v Praze a vítězem veřejného výběrového řízení o zakázku stavby Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v celkové hodnotě 1,18 miliardy korun. Smlouva byla podepsána v Betlémské kapli.

„Během pouhých čtrnácti měsíců od zahájení stavebních prací dojde k zásadní rekonstrukci a celkové dostavbě budovy současné Technické menzy v ulici Jugoslávských partyzánů v Praze 6 a paralelně k výstavbě přilehlé novostavby o deseti nadzemních a třech podzemních patrech,“ řekl rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka. 

Vznikne tak přibližně čtyřicet tisíc metrů čtverečních moderních prostor, a to především jako sídlo vznikajícího vysokoškolského ústavu ČVUT sdružujícího excelentní vědu napříč informatickými obory – Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Prostory budou sloužit také dalším součástem ČVUT. 

Pro stavbu nové desetipatrové budovy bude poprvé v České republice využit nový stavební prvek, takzvaná „nafukovací fasáda“ tvořená tenkou průhlednou membránou.

Budova bude novou dominantou kampusu ČVUT v Dejvicích, ale i celého Vítězného náměstí a Prahy 6. Centrum robotiky postaví sdružení společností HOCHTIEF CZ a VCES. „Výstavba a rekonstrukce takto velkého projektu v relativně napjatém termínu a v husté zástavbě není nikdy snadná. Máme však zkušenost z řady projektů obdobného charakteru, proto věřím, že projekt dokončíme k plné spokojenosti objednatele,“ uvedl vedoucí výstavby společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Leoš Chyba. Společnost HOCHTIEF CZ realizovala v minulosti Fakultu elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO v Ostravě, budovu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a právě dokončuje Lékařskou fakultu Ostravské univerzity.

Slavnostního podpisu smlouvy se zúčastní zástupci Vedení ČVUT, zástupci MŠMT a dodavatelského sdružení společností HOCHTIEF CZ a VCES.

Akciová společnost HOCHTIEF CZ patří ke špičkám v oboru stavebnictví. HOCHTIEF CZ zaměstnává 1 100 pracovníků, kteří realizují stavby v segmentech stavebního trhu celé České republiky. Jde o bytovou, občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury. Finanční stabilita a nejmodernější technologie HOCHTIEF CZ představují spolehlivou a důvěryhodnou značku. Společnost HOCHTIEF CZ vykázala v obchodním roce 2013 obrat 4,8 miliardy korun. 

HOCHTIEF CZ je od roku 1999 součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF AG, spolupracuje s jejími pobočkami z Evropy i ze zámoří. Více informací naleznete na www.hochtief.cz a www.hochtief.com