Pitnou vodu Jižních Čech hlídají pstruzi

7.6.2007

Admin

Slavnostní ukončení a předání projektu se složitým názvem Zajištění standardů EU ve vodárenské soustavě Jižní Čechy se uskutečnilo ve středu 6. června v Plavu u Českých Budějovic.

Projekt představuje rekonstrukci kalového hospodářství úpravny vod Plav a zabezpečení kvality vody během přepravy dálkovými řady ke konečným spotřebitelům. 

Do Plavu u Českých Budějovic se na akci přijela podíval Ing. Radka Bučilová z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která hostům vysvětlila návaznosti projektu na Evropskou unii. Na místě byl také Antonín Princ, předseda představenstva Jihočeského vodárenského svazu, investor uvedeného projektu. Za dodavatelské sdružení stavby s názvem Pitná voda Jižních Čech se hostům věnoval představitel lídra sdružení, Ing. Ondřej Vitha, ředitel divize Čechy akciové společnosti HOCHTIEF CZ. Byli tu také zástupci dalších dvou členů sdružení ze společností Karl Weiss a Brochier. 

Součástí akce bylo symbolické předání ocenění stavby v soutěži Presta Jižní Čechy 2004-2006, ve které projekt získal cenu vyhlašovatele za progresívní technologii rekonstrukcí kalového hospodářství úpraven vod. Ocenění si z rukou Ing. Ondřeje Vithy převzal Antonín Princ. 

Dalším bodem programu byla prohlídka dokončeného projektu, která účastníky velmi zaujala. Dozvěděli se tu kromě jiného, že vyčištěná voda se částečně vrací zpátky do řeky a částečně jde zpět do procesu čištění. Získaný kal není narozdíl od předcházejícího postupu ukládán na skládce, ale používá se ke druhotnému zpracování na kompost. Další zajímavostí je, že kvalitu vyčištěné vody kromě velmi přesných technologií hlídají také pstruzi, kteří citlivě reagují na jakoukoli změnu kvality vody. 

Dokončený projekt má mnoho pozitivních přínosů pro ochranu životního prostředí Jižních Čech.