Odběr strusky z Elektrárny Tušimice a využití odpadních vod

24.9.2003

Admin

Výstavba, jejímž cílem je odběr strusky a využití odpadních vod z Elektrárny Tušimice, bude zahájena k 24. září 2003. Ukončení výstavby, jejímž uživatelem je ČEZ, a.s., OJ Elektrárna Tušimice /ETU/, se předpokládá v červnu 2004 v objemu 190 mil. Kč. 

Stavba řeší ukládání odpadu elektrárenské strusky, technologii ukládání strusky pomocí trubkového dopravníku a využití odpadních vod pro ukládání strusky. 
Místem stavby je Česká republika, okr. Chomutov, obec Kadaň, k.ú. Tušimice, Elektrárna Tušimice a okolí. Rozhodující část stavby je situována v areálu elektrárny a na přilehlém odkališti Tušimice. Zbývající část stavby, kterou představuje výstavba nového lapolu na kanalizačním řádu dešťové vody, je umístěna v prostoru Severočeských dolů, a.s., Dolů Nástup Tušimice ve vzdálenosti 1,5 km od ETU. 
Smlouvu o stavbě podepsali zástupce investora ČEZ, a.s. ing. Jaroslav Míl a zástupce stavební firmy HOCHTIEF VSB a.s. ing. Václav Matyáš. 

Vyčerpání stávající úložné kapacity pro hydraulické ukládání na odkališti Tušimice se předpokládá koncem roku 2004. Ukládá se plná produkce strusky. Zařízení slouží i jako záloha zařízení pro suchý odběr popílku. Souběžně se připravuje samostatná stavba Asanace a tvarování odkaliště Tušimice struskou pro provedení rekultivace.