Obytný komplex v Dolní Liboci již dostává konkrétní obrysy

29.3.2004

Admin

Rezidenční projekt s téměř romantickým názvem „Bydlení U Hvězdy“ pokračuje dle stanoveného harmonogramu prací i díky tomu, že maximálně využíváme každého dne a pracujeme takříkajíc za každého počasí. 
Objekty C a D jsou již v hrubé stavbě, zatím ovšem bez střešních konstrukcí. U Objektu B byla dokončena deska na 1. nadzemním podlaží a v současné době se provádí bedně