Nový domov pro seniory poskytne až 154 lůžek

21.7.2014

Michal Talian

Senioři z Kutnohorska už nebudou muset bydlet v pronajatých prostorech. Po více než deseti letech od původního záměru se nanovo spustí stavební práce na rozestavěném objektu Domova seniorů v Uhlířských Janovicích. Objekt, který dostaví společnost HOCHTIEF CZ, poskytne celkem 154 lůžek. Nedokončená hrubá stavba se v příštích dvanácti měsících přemění na moderní pečovatelské zařízení splňující veškerá kritéria pro péči o seniory.

Dlouho očekávaná dostavba domova pro seniory v Uhlířských Janovicích byla zahájena dnes, 21. července 2014, slavnostním poklepem na základní kámen za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery, vedoucího odboru sociálních služeb Ing. Václava Váňi, zástupce ROPu Ing. Tomáše Olivy, ředitelky Domova na Terasách Ing. Janu Pivoňkovou a dodavatele společnosti HOCHTIEF CZ.

„Jsem rád, že po dlouhých letech se nám konečně podaří domov seniorů v Uhlířských Janovicích dokončit. Na stavbu, která nás bude stát přes 136 milionů korun, jsme získali dotaci z ROP Střední Čechy ve výši 46 milionů korun. Nejdéle za rok bude stavba dokončena, neboť peníze z operačního programu musíme zúčtovat do konce roku 2015,“ řekl středočeský hejtman Miloš Petera.

„Celý projekt jsme museli kompletně zrevidovat. Za 15 let, které uběhly od zahájení stavby, se změnila řada předpisů i používaných materiálů. Bude nutné vyměnit okna či balkony. Kromě dokončení objektu musíme zajistit i vybavení, které nás bude stát přibližně 50 milionů korun. V těchto dnech jsme na dodávku vybavení domova seniorů v Uhlířských Janovicích vypsali soutěž,“ dodal náměstek hejtmana pro oblast sociální péče Zdeněk Syblík

Dokončení projektu pod oficiálním názvem „Domov seniorů Uhlířské Janovice - dostavba stávající budovy“ významně zvýší lůžkovou kapacitu pečovatelských zařízení ve spádové oblasti Středočeského kraje, zejména na Kutnohorsku, Kolínsku a Benešovsku. Na Kutnohorsku je kupříkladu 8 477 obyvatel starších 65 let a současná kapacita pěti zařízení pro seniory je pouhých 266 lůžek. Po dostavění budou domov pro seniory v Uhlířských Janovicích využívat klienti z domova „Na Terasách“ v Ratajích, kde v současnosti sídlí v pronajatých prostorách. V Ratajích jsou v současnosti schopni z kapacitních důvodů poskytnout péči jen 24 seniorům, z nich 14 mohou být klienti s tzv. zvláštním režimem – tj. klienti trpící Alzheimerovou chorobou. Po přestěhování do nových prostor v Uhlířských Janovicích domov pro seniory se kapacita zšestinásobí na celkový počet 154 lůžek. Na Kutnohorsku tak rázem stoupne lůžková kapacita v domovech pro seniory na 424. 

„Jsem rád, že rozestavěný objekt domova seniorů v Uhlířských Janovicích bude díky kvalitně připravené projektové dokumentaci Středočeského kraje dokončen. Nebude tedy jako prázdný dům jen přítěží pro obyvatele města, naopak, objekt přinese do místa život, nová pracovní místa  a přispěje k rozvoji sociální oblasti,“ uvedl Tomáš Oliva, náměstek ředitele Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Nová budova domova pro seniory bude respektovat všechny potřeby pro osoby se sníženou pohyblivostí. Objekt bude vybaven celkem pěti výtahy, z nichž dva budou lůžkové, dva nákladní a jeden osobní. K dispozici navíc bude schodolez do nejvyššího patra. Dispozičně bude v dokončené budově první patro vyhrazeno pro nemocné  s Alzheimerovou nemocí. Východní křídlo druhého patra bude sloužit potřebám ležících klientů a jako hospic, zatímco západní křídlo a třetí podlaží pro mobilní klienty. V každém z křídel bude k dispozici místnost pro pečující sestry. Mimo lůžkovou část budou pro seniory, jejichž průměrný věk je 82 let, k dispozici v suterénu prostory pro rehabilitaci a masáže, tělocvična a prostory pro pracovní terapii. V centrální části budovy budou umístěny vyšetřovny a místnosti pro sestry a lékaře. Navíc zde budou moci klienti využít služeb kadeřnictví a pedikúry. Chod celého domova bude veden z kanceláří provozního úseku, které budou umístěny v podkroví budovy.

„Jsem rád, že se jako stavební společnost můžeme podílet nejen na výstavbě dopravních, vodohospodářských či průmyslových projektů, ale že můžeme realizovat projekt, který po dokončení zajistí důstojné stáří našim seniorům. Jsou to totiž právě oni, kdo stavěli svět, do kterého jsme přišli a v němž dnes žijeme. Takto jim to můžeme alespoň částečně oplatit,“ uvedl zástupce dodavatele, společnosti HOCHTIEF CZ a. s., Roman Mistoler. 

Projekt domova seniorů v Uhlířských Janovicích je financován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Středočeským krajem.

Celkové náklady na dostavbu domova seniorů jsou ve výši 137 mil. Kč. Část těchto nákladů ve výši 85 mil. Kč bude hrazena prostřednictvím dotace, jež Domov „Na Terasách“ Rataje obdržel od Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Dokončení stavby je plánováno na konec června 2015.