Nové obchodně zábavní centrum vznikne v Plzni

29.9.2006

Admin

Plzeň nabídla po projektu Čistá voda další zajímavou stavební příležitost: výstavbu obchodně zábavního centra Plzeň Plaza v jižní části areálu bývalého výstaviště. Zakázku získala akciová společnost HOCHTIEF VSB, resp. její divize 1.

Centrum Plzeň Plaza bude na ploše 30 000 m2 zahrnovat více než 18 100 m2 nákupních a zábavních ploch s multikinem s deseti sály. Součástí projektu bude i kryté parkoviště s více než 11 000 m2, s kapacitou 450 parkovacích míst. Návštěvníci areálu jistě rádi využijí parku North Area, kde bude stezka pro pěší i pro cyklisty vedoucí kolem řeky Mže. Cílem jejich vycházek může být i zrekonstruovaný amfiteátr, který bude sloužit produkci různých kulturních představení. 

Součástí centra Plzeň Plaza jsou přístupové komunikace a také venkovní parkoviště. K snadnému a bezpečnému přístupu z krytého parkoviště do obchodně zábavního centra přispěje spojovací tunel pod Pobřežní ulicí. 

Počátek stavebních prací je stanoven na září letošního roku, areál bude dokončen v říjnu roku 2007. 

Budova centra Plzeň Plaza bude mít jedno podzemní patro, přízemí a horní patro, kde bude zábavní nákupní centrum a prostor pro multikino. Celá budova je rozdělena na tři oddělené nezávislé konstrukční jednotky, založené na železobetonových vrtaných velkorozměrových pilotách. Hlavní nosnou konstrukcí objektu je železobetonový montovaný skelet, který se skládá ze železobetonových sloupů a z prefabrikovaných betonových nosníků, na které jsou uložené stropní desky z vyztužených betonových TT panelů zmonolitněnými betonem. Budova bude zakrytá plochou střechou, izolovanou proti vodě i prostupu tepla. Centrum Plzeň Plaza dostane opláštění ze závěsného keramického fasádního systému a z hliníkových prosklených stěn.