Nová tribuna vyroste na fotbalovému stadionu

24.7.2006

Admin

Projekt výstavby severní tribuny fotbalového stadionu v Českých Budějovicích byl zahájen na konci března letošního roku. HOCHTIEF VSB divize 1 se tak podílí na zlepšení podmínek pro fotbalové hráče, ale i pro diváky. Sledování zápasů pro ně bude pohodlnější a sportovní zážitek více intenzivní.

Investor - statutární město České Budějovice - uvedeným stavebním objektem uzavírá II. etapu úprav areálu. 

Stavba severní tribuny je vyprojektována jako železobetonová monolitická konstrukce, která tvoří nosnou část. Směrem do hřiště jsou na ni osazeny prefabrikované stupně pro sedačky. Převážná část tribuny je před povětrnostními vlivy chráněna zastřešením z lehké ocelové konstrukce a samonosných obloukových laminátových desek. 

Tribuna má dvě nadzemní podlaží. První je založené pod úrovní upraveného terénu. V jedné třetině tu nalezneme tělocvičnu, zbývající část tvoří kanceláře pro vedení fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice. Na úrovni druhého nadzemního podlaží jsou umístěny tři objekty pro občerstvení a sociální zařízení společně s hledištěm o kapacitě cca 650 míst. 

Vnější část stavby byla dokončena letos v červenci – v současné době tady probíhají dokončovací práce. Vnitřní část bude hotova v září. 

Celková zastavěná plocha tribuny je 995 m2, její obestavěný prostor je velký 4 475 m3. Výše investice, která by měla uspokojit stále se zvyšujících požadavky fotbalového svazu, činí 18 miliónů Kč.