Nová magnetická rezonance bude sloužit onkologicky nemocným dětem, ale také pacientům s epilepsií

Fakultní nemocnice Brno v červnu 2016 dokončila přístavbu dětského onkologického centra, jež bude sloužit Klinice dětské radiologie (KDR) k vyšetřování dětských onkologických a dalších pacientů. Nový přístroj přispěje ke zlepšení vyšetřování nemocných dětí.

Díky novému MR přístroji Magnetom AERA o síle 1,5 T se KDR bude moci plnohodnotně zapojit do mezinárodních studií, u nichž jsou striktně požadována vyšetření na MR přístroji o síle magnetického pole 1,5 T nebo 3 T.

„Po uvedení do provozu nové tříteslové magnetické rezonance v pavilonu Q v Bohunicích sloužící dospělým pacientům, která nahradila již přes dvacet let dosluhující přístroj o síle 1,5 T a nedávném zprovoznění moderního angiografického pracoviště včetně nové angiolinky zajišťující širokou škálu radiologických vaskulárních intervenčních výkonů, dnes startuje do provozu přístroj magnetické rezonance pro děti v Dětské nemocnici. Ten velkou měrou přispěje k léčbě onkologicky nemocných dětí při stanovení jejich diagnóz, zároveň se tím naše klinika zařadí mezi moderní specializovaná centra ve světě,“ uvedl ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA.

Přístavbu, včetně zabudování a zprovoznění zařízení pro magnetickou rezonanci, se našim týmům podařilo zrealizovat za pouhých 151 dnů. V této souvislosti bych rád zmínil jednu zajímavost, a to vytvoření tzv. Faradayovy klece ve vyšetřovně, která je pro fungování magnetické rezonance zcela nezbytná,“ uvedl v souvislosti s výstavbou nového centra obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Martin Stančík.

Modelová řada Magnetom AERA je plně digitální systém, tedy jak přijímač, tak i vysílač, a poskytuje nejvyšší hustotu přijímacích elementů v segmentu 1,5 T na trhu v konkrétním FOV.

Cívky s vysokým počtem nezávislých elementů umožňují zobrazení s vysokou kvalitou, případně zkrácení času akvizice pomocí 3 volitelných PAT algoritmů, včetně unikátního algoritmu CAIPIRINHA pro 3D PAT. Díky excelentní stabilitě systému nabízí jako jediná akvizice s výlučně radiální trajektorií pro zobrazení vnitřních orgánů s potlačením artefaktů z fyziologických pohybů pacienta. Aera v instalované konfiguraci KDR FN Brno jako jediný přístroj na trhu umožňuje kontinuální skenování při pohybu pacientského lůžka.

Ve spolupráci s Klinikou dětské onkologie, ale i dalšími klinikami PDM (Dětské nemocnice) se na novém MR přístroji budou vyšetřovat zejména hospitalizovaní dětští pacienti včetně těch, u nichž  je nutná celková anestézie, a pacienti ambulantní.

Na novém MR přístroji se budou provádět:

  • vyšetření CNS podle standardů (tzn. vč. fMRI + MRS a vyšetření páteřního kanálu v jemných vrstvách k průkazu metastatického postižení), což je zásadní zejména u dětí s onkologickým onemocněním,

  • vyšetření dětských pacientů s epilepsií pro epileptologické centrum PDM, kteří byli doposud před event. epileptochirurgickým výkonem vyšetřováni, resp. přešetřováni ve FNUSA,

    dále suficientní MR vyšetření orgánů dutiny břišní a retroperitonea (zejm. jater a ledvin), nahrazující CT vyšetření břicha,

  • vyšetření srdce − umožňuje všechny moderní diagnostické postupy včetně hodnocení stavu tkáně.

  • prenatální vyšetření, rovněž s významnou redukcí vyšetřovacího času.

Od 1. 7. 2016 zahájí KDR FN Brno v tomto objektu zkušební provoz nového MR pracoviště, vybaveného přístrojem Magnetom AERA o síle magnetického pole 1,5 T firmy SIEMENS Healthcare.

Celková částka za stavbu činila 25,2 mil. Kč vč. DPH (s dotací EU ve výši 70 %, 30 % z vlastních zdrojů). Stavbu zajišťovala společnost HOCHTIEF CZ a. s.

Přístroj MR dodala spol. Siemens Healthcare, s. r. o., v ceně 37,4 mil. Kč vč. DPH (z toho dotace 32,2 mil. Kč, zbytek hradí FN z vlastních zdrojů).