Nová kanalizační síť a čistírna odpadních vod slouží 4,5 tisícům obyvatel

Hodějice, 28. 7. 2016 – Dnes byl za účasti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a dalších významných hostů slavnostně ukončen důležitý regionální projekt výstavby kanalizační sítě a čistírny odpadních vod na Vyškovsku. Projekt zajistil odkanalizování obcí Hodějice, Němčany, Křižanovice u Bučovic, Heršpice a Nížkovice a odvedení splaškových odpadních vod na novou společnou čistírnu odpadních vod v obci Hodějice.

V rámci projektu bylo vybudováno více než 33,9 km nové kanalizační sítě. Investorem díla byl Dobrovolný svazek obcí LIGARY. Zhotovitelem byla „Společnost Ligary“ tvořená firmami OHL ŽS, a.s. (vedoucí společník), HOCHTIEF CZ a. s. a Metrostav a.s.

„Stav původní kanalizační sítě neodpovídal nárokům kladeným na stoky odvádějící odpadní vody. Využili jsme proto příležitosti zajistit obyvatelům obcí našeho dobrovolného svazku moderní kanalizační síť za pomocí prostředků z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí a za významné finanční podpory Jihomoravského kraje,“ uvedl při příležitosti slavnostního dokončení projektu starosta obce Heršpice a předseda dobrovolného svazku obcí LIGARY Jiří Ziegler.

„Vybudovali jsme oddílnou kanalizační síť, což znamená, že jsme ponechali původní stoky a doplnili novými stokami splaškové kanalizace. Ponechané části původního kanalizačního systému nyní slouží pro odvedení dešťových vod. Odpadní vody z obcí jsou svedeny na nově vybudovanou ČOV Hodějice,“ uvedl Tomáš Nossek, výkonný ředitel závodu ČR, OHL ŽS, a.s.

V převážné časti intravilánu obcí je provedeno odkanalizovaní gravitační kanalizací. Vzhledem ke konfiguraci terénu je v kanalizačním systému provedeno 11 čerpacích stanic v nejnižších místech povodí stok. Celý systém je možné řídit a sledovat za pomocí počítače z velína umístěného na ČOV v Hodějicích.

Architektonicky byla stavba čistírny odpadních vod navržena tak, aby se vhodně začlenila do krajiny, ale zároveň byla odolná vůči vyplavení při povodních až na úrovni 100leté vody. Kapacita ČOV byla navržena pro 4 600 ekvivalentních obyvatel. Součástí projektu byla realizace výstavby technologické linky čištění odpadních vod v sestavě mechanického a biologického čištění.

Celkové náklady stavby dosáhly 352 mil. Kč. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Operačního programu životní prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky, Jihomoravského kraje a zdrojů investora, Dobrovolného svazku obcí LIGARY.