Národní středisko řízení letového provozu ČR – HOCHTIEF VSB navazuje

25.6.2003

Admin

Dnes odpoledne došlo v prostorách Letenského zámečku ke slavnostnímu podpisu smlouvy na realizaci nového komplexu Národního střediska řízení letového provozu. Za investora, společnost Řízení letového provozu České republiky, s.p. smlouvu podepsal generální ředitel Ing. Petr Materna a za HOCHTIEF VSB a.s. jako generálního dodavatele stavby, předseda představenstva Ing. Václav Matyáš a člen představenstva Ing. Miloš Brejcha. 

Středisko se bude nacházet v lokalitě Jeneč, s dobrým napojením jak na stávající silniční síť, tak výhledově na navrženou rychlodráhu Praha – Kladno. 
Výstavba objektu bude zahájena 1.7.2003. Celý komplex se skládá z několika základních funkčních celků, kromě pracoviště samotného řízení letového provozu ho tvoří také technické nebo provozně-administrativní prostory, sociální zázemí, vývojové a dílenské prostory. Areál bude doplněn i parkovacími plochami. 
Architektonickým záměrem bylo vyjádřit vztah objektu k letectví a to prostřednictvím technicistních materiálů. 
Dokončení projektu se předpokládá v dubnu roku 2005. HOCHTIEF VSB výstavbou nového komplexu navazuje na tradici, neboť v minulosti realizoval pro stejného investora projekty v Praze, Brně a Karlových Varech.