Národní filmový archiv staví nový depozitář pro 100 milionů kilometrů filmu

24.3.2015

Michal Talian

  • nový depozitář poskytne bezpečné uložení především nehořlavým barevným filmům

  • v ochranném prostředí při teplotě -5°C a relativní vlhkosti 35% bude konzervováno 45 000 rozmnožovacích materiálů a 15 000 vzácných kopií

  • Cesta do pravěku, S tebou mě baví svět, Kolja, prvorepubliková avantgarda i proces s Miladou Horákovou: jediný způsob, jak zachránit národní filmové dědictví pro budoucí generace je špičková archivní péče v moderním depozitáři

  • kromě filmů budou v depozitáři uloženy písemnosti, plakáty a skleněné fotografické negativy

  • očekávané trvání stavby je 11 měsíců, stěhování obrovského množství filmových materiálů bude posléze kvůli nutné aklimatizaci trvat 10 let

  • areál depozitářů NFA se nachází ve středočeské obci Hradištko mimo záplavové oblasti a letecké koridory

  • depozitář za 116,5 milionů korun podle návrhu ing. arch. Martina Kotíka a projektu společnosti Arch.Design staví akciová společnost HOCHTIEF CZ

Stavba

Na základní kámen stavby, která je financována z programu ministerstva kultury určeného na péči o národní kulturní poklad, poklepe 24. března ve 14:00 ministr kultury, pan Daniel Herman. Budova se bude nacházet v obci Hradištko v okrese Praha-západ na parcele stávajících depozitářů NFA ze 70. a 90. let.

„Filmový materiál je prokazatelně nejspolehlivější nosič pro pohyblivé obrazy, a proto NFA mnoho let usiloval o vybudování depozitáře, který zajistí dlouhodobé uchování našeho filmového dědictví. Nový depozitář bude splňovat nejpřísnější standardy péče a my se díky němu dostáváme na úroveň nejúspěšnějších filmových archivů v Evropě,“ říká generální ředitel NFA Michal Bregant.

Nový depozitář na 1 820 m2 zastavěné plochy a 21 500 m3 obestavěného prostoru pojme až 100 miliónů kilometrů filmu, což je téměř trojnásobek vzdálenosti ze Země na Venuši.

„Vážíme si toho, že můžeme pro Národní filmový archiv realizovat zcela nový moderní objekt, který umožní archivu nadále odvádět kvalitní práci a podpoří tak uchovávání a rozšiřování sbírky našeho filmového bohatství. Jsme rádi, že se tak také staneme součástí významné části naší historie,“ uvedl Ing. Tomáš Koranda, člen představenstva společnosti HOCHTIEF CZ, generálního zhotovitele stavby.

Ochrana filmového dědictví

Filmový materiál je nutné chránit před vlivy prostředí, čemuž bude odpovídat řešení nové budovy. Relativní vlhkost 35% zamezí vysychání a smršťování filmu a konstantní teplota -5°C zastaví chemické procesy, které zkracují životnost materiálu. Před stěhováním do novostavby projde každý film aklimatizační komorou, ve které stráví 24 hodin. Aklimatizací projde 10 000 negativů hraných a 21 000 negativů nehraných filmů, 4 000 duppozitivů hraných a 10 000 duppozitivů nehraných filmů a 15 000 kopií. Proto stěhování potrvá zhruba 10 let. Negativy a duppozitivy jsou nejcennější a nejkvalitnější materiály, které slouží pro výrobu kopií pro promítání. V přípravě na výstavbu nového depozitáře odborníci z NFA již řadu let všechny dotčené materiály kontrolují, čistí a přebalují do inertních plastových krabic, jejichž složení navrhli na základě dlouholetého výzkumu.

Archivní sbírky

Národní filmový archiv patří k nejstarším a nejdůležitějším filmovým archivům na světě, čemuž odpovídá i rozsah, velikost a význam jeho sbírek a fondů.

Depozitář soudobé dokumentace obsahuje dokumenty klíčové pro poznání dějin tuzemské kinematografie. 770 krabic, ve kterých jsou uchovány, by vyskládány do souvislé řady vedle sebe přesáhly délku závodního plaveckého bazénu. Depozitář velkoplošných plakátů uchová na 1 500 cenných tisků ve specializovaném závěsném zařízení, kde budou navinuty na nekyselých tubusech o průměru 30 cm. Kdyby se tubusy daly za sebe, dosáhly by v celkové délce 300 m. Specifického úložného systému se dočkají i velmi vzácné skleněné fotografické negativy, které zachycují portréty filmových osobností, záběry z natáčení nebo reklamy na filmy dříve promítané v kinech před samotným představením.

V systému pojízdných regálů, které umožní efektivní využití prostoru, budou uloženy především nehořlavé barevné materiály. Jedná se o veškerou barevnou produkci československé a české kinematografie na nehořlavém filmu, tedy od padesátých let do současnosti, ale také zabezpečovací materiály ke starším filmům, které NFA překopíroval z nitrátních na nehořlavé materiály. Mezi ty patří mezi jinými například filmy Hermíny Týrlové, Jiřího Trnky nebo Karla Zemana. Do nového depozitáře se přestěhují i některé cenné černobílé filmy, jako třeba kolekce Jana Kříženeckého, průkopníka české kinematografie, první vědecké filmy z počátku XX. století, sbírky české avantgardy (např. filmy Alexandra Hackenschmieda) a dokumentů a reklam firmy Baťa nebo kolekce filmů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Uložena zde bude i národní kulturní památka, záznam procesu s Miladou Horákovou.

Realizace stavby probíhá od poloviny března. Stavbaři ze společnosti HOCHTIEF CZ plánují novou budovu dokončit do roka.