Na stavbě kolektoru u Hlávkova mostu byla dnes slavnostně osazena soška

Slavnostního osazení sošky sv. Barbory se dnes dočkal kolektor u Hlávkova mostu. Dřevěné sošce sv. Barbory, patronce horníků, ochránkyni a pomocnici v nouzi, požehnal páter Benedikt z Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty. Sošku pak převzal stavbyvedoucí a po spuštění do vyhloubené stavební jámy ji uložil do vitríny nad ústím ražené části kolektoru.

Akce se zúčastnila zástupkyně investora, radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Jana Plamínková. Přítomni byli rovněž generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti Subterra a.s, Ondřej Fuchs a předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ a. s., Tomáš Bílek.

„Autorem originálního díla je již tradičně řezbář, sochař a malíř, ale i dlouholetý pracovník Subterra, Dalibor Čenčík, který sv. Barboru vytvořil z lipového dřeva a dal jí podobu něžné a laskavé ochránkyně. Světice nyní bdí nad bezpečností všech pracovníků, kteří realizují hloubené šachty a ražené štoly budoucí důležité součásti městské infrastruktury,“ uvedla k usazení sošky sv. Barbory radní Jana Plamínková.

Nový kolektor u Hlávkova mostu, jehož délka ražených úseků bude cca 413 m a celková hloubka šachet přibližně 130 m, povede pod řekou Vltavou. Cílem projektu je vytvoření moderní sdružené podzemní trasy pro inženýrské sítě, které nyní vedou tělesem Hlávkova mostu. Po jejich přeložení do podzemí bude možno přistoupit k samotné rekonstrukci Hlávkova mostu. Stavba kolektoru byla zahájena v září 2016 a s jejím dokončením se počítá v červnu 2018. Cena stavby byla vyčíslena na 461,2 milionu Kč bez DPH.

Těšnovské předmostí je zahrnuto do městské památkové rezervace. Ta však nebude narušena, protože na povrchu bude jen minimální počet povrchových konstrukcí. Ve snížené úrovni ostrova Štvanice, která je z hlediska památkové péče vedena jako historická zahrada, je situována hloubená část ke stadionu Štvanice a ražená šachta nebude v žádném kontaktu s povrchem. Zábor a propis na povrch bude pouze v době výstavby. Historická část Hlávkova mostu nebude stavbou kolektoru dotčena vůbec.