Na místě budoucí stanice metra Střížkov panuje čilý stavební ruch

31.3.2005

Admin

Obyvatelé pražského Střížkova si již zvykli na rozsáhlý stavební zábor. Do září 2007 zde vyroste nová stanice metra s názvem Střížkov. Výstavbu této stanice realizuje sdružení firem HOCHTIEF VSB a ŽS BRNO. Investorem projektu je Dopravní podnik hl.m. Prahy. Za přibližně 1,5 miliardy korun zde bude postavena nedílná součást trasy metro IV.C2. 

Stavba byla zahájena v červnu loňského roku. Před zahájením prací na vlastní stanici bylo třeba provést rozsáhlé přeložky inženýrských sítí a úpravy komunikací, tak aby bylo možno zahájit vlastní výstavbu stanice. Vlastní stanice je výrazným architektonickým objektem dle návrhu Ing. Arch. Patrika Kotase. Po technické stránce se jedná o povrchovou (hloubenou) stanici , kdy konstrukce spodní stavby je řešena jako klasická železobetonová konstrukce. Nejvýraznějším prvkem stavby je ocelová konstrukce vestibulu stanice , kterou tvoří dva dominantní obloukové vazníků (rozpětí cca 160m) na kterých je zavěšena konstrukce skleněné střechy a skleněné fasády. Součástí stanice jsou také terénní úpravy vstupních prostor s mimoúrovňovými lávkami pro pěší schodišti a vodními kaskádami. 

V současné době probíhá dokončování zajištění stavební jámy a intenzivně probíhají zemní práce. Do července letošního roku bude odtěženo přibližně 95 tisíc m3 zeminy. V rychlém tempu musí být následně provedeny izolace a železobetonové konstrukce spodní stavby, tak aby bylo možno na začátku příštího roku zahájit montáž ocelové konstrukce