Můj vysněný den

3.4.2008

Admin

HOCHTIEF CZ zahajuje druhý ročník vlastního projektu Můj vysněný den

 

Akciová společnost HOCHTIEF CZ realizuje své sponzorské aktivity ve dvou oblastech: v architektuře, resp. prostřednictvím architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře, a v hudbě prostřednictvím festivalu Hudební slavnosti Emy Destinnové. 

Navržený projekt s názvem Můj vysněný den se stává třetí částí sponzoringu společnosti, která se zaměřila na podporu sociální a humanitární oblasti. 

Proč právě děti? Jsou budoucností tohoto světa a pro ně staví akciová společnost HOCHTIEF CZ školy a školky, v budoucny i byty, pracoviště a objekty, kde budou trávit svůj volný čas. A proč z dětských domovů? Protože všechny děti mají právo snít své sny a představovat si, jak by měl vypadat den, který by chtěly strávit podle svého přání. A dětské sny by se měly plnit. 

Popis projektu: 
Dětské domovy a stacionáře z každého kraje budou osloveny s nabídkou, aby jejich svěřenci poslali vlastnoručně namalované a nakreslené obrázky na téma „Můj vysněný dům“. Tím bude zahájena soutěž s názvem Můj vysněný den. Projekt začne 4. 4. 2007 a skončí 20. 6. 2007. Po tomto datu vyhodnotí porota složená z osobností kulturního světa a zástupců společnosti zaslané obrázky a vybere nejlepší z nich. Porota vybere 15 dětí – autorů obrázků, které jako vítěznou cenu získají možnost strávit den podle svých představ. Program dne si děti vyberou podle nabízených okruhů, malé děti za přítomnosti dospělé osoby. Součástí ceny je i nákup vysněné věci v dané hodnotě. 

Ukončení soutěže – uzávěrka došlých obrázků. 
Termín: středa 20. 6. 2007 

Vyhodnocení poroty a vyhlášení výsledků, kontaktování vítězů. 
Termín: 20. 6. - 23. 6. 2007 

Předání cen vítězům, výlety pro vítěze za účasti známých osobností kulturního světa. 
Termín: průběh července 2007 

Kritéria obrázků: 
• Formát A4.
• Nakreslený nebo namalovaný bez dalšího omezení, musí být na čtvrtce. 
• Téma "můj vysněný dům". 
• Musí obsahovat z druhé strany, nebo na samostatném listu - jméno autora, jeho věk, název Dětského domova nebo stacionáře a jejich adresu. 
• Z druhé strany, nebo na samostatném listu komentář autora, proč obrázek nakreslil nebo namaloval právě uvedeným způsobem. 
• Počet výkresů od jednoho účastníka není omezen. 
• Na obálku uvedou děti heslo: Můj vysněný dům, obálky budou zasílat na adresu Galerie U Anděla na Bělidle, Na Bělidle 31, 150 00 Praha 5.