Most ve Slaném se dočkal opravy

28.7.2006

Admin

Od srpna loňského roku provádí generální dodavatel HOCHTIEF VSB divize 1, provoz 3, statické zajištění mostu podél Lázeňské ulice ve Slaném.

Rekonstrukce kamenného klenbového mostu s přesypávkou, který se nachází v intravilánu města Slaný, byla nutná z důvodu bezpečnosti jeho provozu. Na některých místech se propadla komunikace, protože došlo k narušení klenby mostu. 

Investor - město Slaný - zadalo projektovou část firmě Pontex, spol.s r.o., která navrhla demolici mostu na úroveň kamenného základového bloku. Na něm buduje HOCHTIEF VSB monolitické železobetonové prahy, na které pak bude uložena nosná konstrukce mostu. Je navržena jako prostý nosník rozpěrákového typu o rozpětí 5,6 metru. 

Nový most bude kompletně zaizolován a přesypán, jeho povrchy budou tvořit asfaltové komunikace. Stavba, která vede napříč nástupní plochou Hasičského záchranného sboru Slaný, byla podle projektové dokumentace rozdělena do dvou etap. V listopadu loňského roku byla úspěšně dokončena první, druhá etapa začala 10. července letošního roku. Termín dokončení je stanoven na 30. listopadu. 

Během rekonstrukce nesmí dojít k omezení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru Slan.