Modernizace tramvajové trati v úseku Koh-i-noor – Kubánské náměstí byla úspěšně dokončena

Praha 11. dubna 2016 – Rekonstrukce tramvajové trati na Vršovické ulici byla dokončena a trať dnes znovu zprovozněna. Zhotovitelem celé rekonstrukce bylo sdružení firem „Společnost pro RTT Vršovická“.

Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Koh-i-noor – Kubánské náměstí byla zahájena 27. února 2016. Nejdříve byla provedena demontáž kolejnic a velkoplošných BKV panelů po které následovala demontáž trolejového vedení vč. trakčních stožárů.

Práce pokračovaly vybouráním kamenných obrub, frézováním podkladních vrstev (beton, asfalt), odtěžením štěrkového lože. Původní konstrukce tramvajové tratě (většinou na velkoplošných panelech BKV) byla vybourána a po stabilizaci podloží nahrazena novou konstrukcí, na které byl postupně zřízen železniční spodek a železniční svršek. Na celé stavbě bylo nasazeno v průměru 90 lidí.

Za necelé dva měsíce byla kromě modernizace tramvajové trati provedena také úprava přilehlých vozovek a chodníků s ohledem na změnu stávajícího konceptu. Cílem bylo významně proměnit a oživit uliční prostor, zvýšit komfort pro občany Vršovic. Právě dokončená rekonstrukce je součástí postupné modernizace tramvajových tratí v hlavním městě.

„Vím, že rekonstrukce Vršovické omezila obyvatele okolí a chci jim poděkovat za trpělivost. Jsem přesvědčen, že nyní si budou užívat výhod, které jim rekonstrukce přinesla. A to pokaždé, když vyjdou ze svého domu, ulice se totiž mění na bulvár, kde chodec už nebude skoro jen něčím navíc vedle projíždějících aut, ale bude hrát hlavní roli,uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

„Využili jsme moderních technologií, které přispějí ke snížení hlučnosti za současného zvýšení bezpečnosti. Celková částka za rekonstrukci dosáhla 290 mil. Kč,“ uvedl Jaroslav Ďuriš, generální ředitel DPP.

„Rekonstrukce tramvajové tratě probíhala ve velmi hustě obydlené a frekventované části Prahy, a byla proto náročná na logistiku a rychlost postupu prací. Klíčovou byla rekonstrukce vytížené křižovatky Vršovická – Bělocerkevská, kterou jsme v rámci zachování obslužnosti provedli za částečného provozu a v pouhých deseti dnech, což je pro konstrukce tohoto typu doba minimální,“ uvedl Antonín Daňa, předseda představenstva lídra dodavatelského sdružení, společnosti Porr a.s.

Zhotovitelem akce „RTT Vršovická“ bylo sdružení firem Porr a.s.; HOCHTIEF CZ a. s.; Hans Wendel spol. s r.o. &Co., k.s. pod názvem „Společnost pro RTT Vršovická“. Projektantem bylo sdružení firem Metroprojekt Praha a.s. a Pragoprojekt a.s.