Ministr zemědělství zahájí výstavbu protipovodňových opatření v Břeclavi

V pondělí 29. srpna 2016 v 8:30 bude slavnostně zahájena stavba ochrany města Břeclav před povodněmi. Akce se uskuteční za přítomnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a generálního ředitele Povodí Moravy Jana Hodovského. Investice za 40 mil. Kč potrvá dva roky a nově před povodní ochrání 5 500 obyvatel a majetek ve výši 700 mil. Kč.

Projekt Dyje, Břeclav – PPO, I.etapa  zahrnuje navýšení stávajících protipovodňových hrází a zdí a to na úroveň stoleté povodně s bezpečnostním převýšením. „Z důvodu ochrany zemních hrází před činností bobra evropského bude navíc v určitých ohrožených lokalitách provedeno také osazení ocelové štětovnicové stěny, která zabrání dalšímu pronikání bobra evropského do tělesa hráze“, upřesňuje generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Práce budou probíhat celkem v pěti lokalitách – na pravém břehu řeky Dyje nad jezem Břeclav až k odlehčovacímu rameni, na levém a pravém břehu Odlehčovacího ramene v úseku od Poštorenského jezu, na pravém břehu Včelínku od Poštorenského jezu po ulici A. Kuběny v Charvátské Nové Vsi a pravém břehu Včelínku v Charvátské Nové Vsi.

„Námi realizované protipovodňové hráze nejenže zvýší ochranu obyvatel a majetku před pravidelnými povodněmi, ale věřím, že přispějí i k dalšímu rozvoji turistiky v regionu Břeclavska. Na hrázích totiž zrealizujeme i asfaltovou komunikaci v délce 1,7 km, která bude mimo jiné sloužit pěším i cykloturistům,“ uvedl ředitel divize Dopravní stavby společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Pavel Kubasa.