Mimořádná valná hromada společnosti HOCHTIEF VSB rozhodla o provedení Squeeze Out

2.9.2005

Admin

Dne 2. září 2005 se konala Mimořádná valná hromada společnosti HOCHTIEF VSB a.s. Valná hromada rozhodla o přechodu akcií minoritních akcionářů na hlavního akcionáře HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Opernplatz 2, Essen dle § 183 i a násl. Obchodního zákoníku, tzv. procesem „Squeeze Out“. HOCHTIEF Aktiengesellschaft se tak stane jediným akcionářem společnosti HOCHTIEF VSB a.s. 

Na základě ověřeného závěru znaleckého ústavu byla výše protiplnění za jednu akcii stanovena na 3 491 Kč.