Mimořádná valná hromada společnosti HOCHTIEF VSB rozhodla o provedení Squeeze Out

2.9.2005

Admin

Dne 2. září 2005 se konala Mimořádná valná hromada společnosti HOCHTIEF VSB a.s. Valná hromada rozhodla o přechodu akcií minoritních akcionářů na hlavního akcionáře HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Opernplatz 2, Essen dle § 183 i a násl. Obchodního zákoníku, tzv. procesem „Squeeze Out“. HOCHTIEF Aktiengesellschaft se tak stane jediným akcionářem společnosti HOCHTIEF VSB a.s. 

Na základě ověřeného závěru znaleckého ústavu byla vý