Lobkovická zahrada znovu rozkvetla

15.5.2006

Admin

Cesta a přilehlá schodiště u Lobkovické zahrady sice nejsou zakresleny v katastrální ani technické mapě chráněného území veřejného parku Petřín, přesto je HOCHTIEF VSB spolu s ohradní zdí zahrady rekonstruuje. Místo již nevyhovovalo bezpečnostním normám, a tak se investor - Magistrát hl. m. Prahy - rozhodl daný prostor zkultivovat. Petřín je často navštěvovaným místem, kterému další historicky zajímavý prostor jen prospěje.

První část rekonstrukce západního schodiště, jižní a východní části zdi pocházející z doby výstavby Lobkovického paláce, je již téměř dokončena. V současné době je projekt ve druhé fázi rekonstrukce – dokončují se omítky, provádí se montáž kovaného oplocení do koruny ohradní zdi sousedící s pozemkem ambasády USA. Probíhají také hlavní práce na rekonstrukci cesty a téměř 80 m dlouhého schodiště. 

V této fázi výstavby je již provedeno odvodnění podest, jsou vybetonované základové pasy s deskami ramen. Připravuje se finální montáž stupňů a obrubníků vlastního tělesa schodiště. Použitým materiálem budou kamenné prvky hrubě pemrlované žlutošedé žuly. Dlažba na schodištích a cestách bude ze štípaných žulových odseků. Po celé délce schodiště se připravují betonové základky pro montáž jednostranného kovaného zábradelního madla se sloupky. Schodiště bude mít tři odpočívadla v mlatovém povrchu, kde budou pevně osazeny lavičky. Půda dotčená dočasným záborem bude uvedena do původního stavu v souladu s vydaným památkovým záměrem k obnově Lobkovické zahrady. 

Po celou dobu prováděných prací je část komunikace a schodiště pro návštěvníky uzavřena. O to více si pak při procházce na Petřín vychutnají cestu v jejím novém kabátě. 

Stavba byla zahájena v září loňského roku. Termín dokončení je stanoven na konec července letošního roku.